ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16

  • -

ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16

Category:TCAS63

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!!! วันแรก!!! สมัครฟรี!!!!!!!!!
เปิดรับสมัครน้องค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

อย่าลืมทำข้อสอบและส่งแบบทดสอบหลังจากสมัคร!!

https://ednet.kku.ac.th/~edkkusanfun/

ลำดับการสมัครนั้น ไม่มีผลต่อการคัดเลือกน้องค่าย!!!

คัดน้องค่ายและรับเพียง 200 คนเท่านั้น !!!
(ค่าใช้จ่ายหลังติดค่าย 750 บาท!!)

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562 !!!