ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563)