ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564

Category:QUOTA,TCAS64,แพทยศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการ MDX และ MD02 ประจำปี 2564 ที่เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น