ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทิน รอบที่ 1 Portfolio ปี 2564 (คณะแพทยศาสตร์ โครงการ MDX และ MD02)