แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

  • -

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

Category:PORTFOLIO

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์​ ต้องนำแบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ และนำแบบฟอร์มไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป” (ทุกคณะ)

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ” (เฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี)

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์” (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์” (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)