โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคอีสาน เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

  • -

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคอีสาน เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

Category:TCAS63

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 23/2562)
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มในการสมัคร
https://forms.gle/Yqi19TGigHuWoHQL7 สาขาเทคนิคการแพทย์

https://forms.gle/We6vmxEqTeLXKdqQA สาขาวิชากายภาพบำบัด

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน -11 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)​

https://drive.google.com/drive/folders/1fD2mpVs44YZxd2QgqIw0A0DBKHHf9AYO?fbclid=IwAR3RCRpkQnnWEJQ8NljMNsWgK0GRQrb_1G-rFbPD6e3KJJ6-k7D4lfWgKsU