ข่าวประกาศ

งาน KKU Road Show 2021

รายละเอียด ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://apply.kku ...
Read more

กำหนดการรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต ...
Read more

กำหนดการรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต ...
Read more

กำหนดการรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลอย่างต ...
Read more

 

 

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

รอบ Portfolio

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 กำห

Read More

รอบโควตาภาคอีสาน

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

รอบรับตรงทั่วประเทศ

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา

Read More

แนะนำคณะสาขา

คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะส

Read More

ค่าเทอม/ทุนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต

Read More

ข้อมูลติดต่อคณะ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณะ เบอร์ติดต่อ คณ

Read More

สถิติการรับเข้าศึกษา

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก

Read More

Link ที่เกี่ยวข้อง