ตารางเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

การสอบ GAT-PAT / 9 วิชาสามัญ / O-NET / กสพท. / แอดมิดชั่นกลาง

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัครสอบ 1 - 31 สิงหาคม 2559
สอบวิชาเฉพาะ 5 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลวิชาเฉพาะ 19 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ / ตรวจสุบภาพ 20 - 24 มีนาคม 2560
กิจกรรม กำหนดการ
GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560
รับสมัครสอบ 10 - 29 สิงหาคม 2559
สอบคัดเลือก 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผล 15 ธันวาคม 2559
GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560
รับสมัครสอบ 7 - 26 ธันวาคม 2559
สอบคัดเลือก 11 - 14 มีนาคม 2560
ประกาศผล 20 เมษายน 2560
กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัครสอบ 5 - 24 ตุลาคม 2559
สอบคัดเลือก 24 - 25 ธันวาคม 2559
ประกาศผล 25 มกราคม 2560
กิจกรรม กำหนดการ
สอบคัดเลือก 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผล 20 มีนาคม 2560
กิจกรรม กำหนดการ
จำหน่ายระเบียบการ 16 - 27 พฤษภาคม 2560
รับสมัคร 20 - 27 พฤษภาคม 2560
ชำระเงินค่าสมัคร 20 - 29 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ 23 - 26 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 10 กรกฎาคม 2560

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial