วันที่ กิจกรรม
เสาร์ที่ 18 - ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในคณะ / สาขาวิชา ด้วยตนเอง ทาง https://admissions.kku.ac.th
และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือก คณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ทาง https://admissions.kku.ac.th
อังคารที่ 7 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ทาง https://admissions.kku.ac.th
จันทร์ที่ 20 - ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รายงานตัวเข้าศึกษา ทาง website http://reg.kku.ac.th
และชำระะเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทย หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบกลาง admission

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial