การรับสมัคร

ติดต่ออาจารย์ประสานงานที่โรงเรียนของตนเอง
ออกจากระบบรับสมัครแล้ว แจ้งอาจารย์ประสานงานที่โรงเรียนของตนเองเพื่อแก้ไขข้อมูลก่อนเข้าสมัครใหม่
สำหรับการเปลี่ยนสถานที่สอบ จะต้องชำระเงินครั้งแรกที่สมัครก่อน และรอ 1 - 2 วัน ให้เข้ามาเปลี่ยนสถานที่สอบ และจ่ายเงินเฉพาะค่าเปลี่ยนสถานที่สอบ 100 บาท
สำหรับการเพิ่มวิชาสอบ จะต้องชำระเงินครั้งแรกที่สมัครก่อน และรอ 1 - 2 วัน ให้เข้ามาเพิ่มวิชาสอบ และจ่ายเงินเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ไม่ต้องจ่ายใหม่ ทั้งหมด

ผู้ประสานงานโรงเรียน

สอบถามทางโทรศัพท์ 095-671-6259 หรือ ส่ง email แจ้งไปที่ E-mail: admissions@kku.ac.th
กรอกข้อมูลตัวเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องแล้ว Upload โปรแกรมจะแปลงตัวเลขให้เองอัตโนมัติ
ส่งรายชื่อนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ท้งหมด
อ่านขั้นตอนการส่งข้อมูลที่เว็ปไซต์ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 095-671-6259
เพิ่มรายชื่อนักเรียนในไฟล์เดิม แล้วอัพโหลดเข้าระบบใหม่ อีกครั้ง
เข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลผ่านเวปได้เลย หรือ แก้ไขในไฟล์ excel แล้วอัพโหลดเข้าระบบใหม่อีกครั้ง ก็ได้ (ในกรณีที่ระบบยังไม่เปิดรับสมัครหรือนักเรียนยังสมัคร)
ข้อมูลนักเรียนตามแบบฟอร์มไฟล์ excel (สามารถโหลดได้จากระบบผู้ประสานงานโรงเรียน)
แจ้งยกเลิกผู้ประสานงานเดิมและส่งรายชื่อผู้ประสานงานใหม่ พร้อม email และชื่อโรงเรียน มาที่ E-mail:admissions@kku.ac.th หรือ ติดต่อเบอร์ 095-671-6259

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial