โครงการการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ระเบียบการรับสมัคร (การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ) ดาวน์โหลด "ใบรับสมัครคัดเลือก ผู้พิการเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ" คณะ/สาขา จำนวนรับ และเงื่อนไข ในการรับผู้พิการเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ

© Copyright 2016 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)

E-mail: admissions@kku.ac.th KKUAdmissionsOfficialKKUAdmissionsOfficial