ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561


สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง) ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ (ของ ม.ขอนแก่น) ที่ https://admissions.kku.ac.th/app/Student ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2560

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • รวมทุกโครงการ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • โครงการผู้มีศักยภาพสูง

  © Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

  ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

  (ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)