คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

:


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


ค่าสมัคร (บาท)


คุณสมบัติของผู้สมัคร


คุณสมบัติเฉพาะ


ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ


หมายเหตุ


เอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศรับรอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติสาขา แนวทางประกอบอาชีพ หมายเหตุ