คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio 1/1)

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่เปิดรับ คณะศึกษาศาสตร์

โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล