ระเบียบการรับเข้าศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

หากข้อมูลข้างล่างไม่ปรากฏ กรุณา download โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
Download กำหนดการ (ฉบับไฟล์ PDF) Download ที่นี่

© Copyright 2017 งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002

ติดต่อ โทร. 095-6716259 , 095-6694704 , 043-202660

(ภายในเวลาราชการ วัน จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น)