คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562