การยืนยันสิทธิ์คัดกรอง มข. รอบที่ 1 Portfolio (เฉพาะผู้ผ่านสัมภาษณ์ตัวจริง)