ชื่อโรงเรียน จังหวัด จำนวนนักเรียนโดยประมาณ
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร X
กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2XX
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 6X
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 5XX
กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1XX
คำม่วง กาฬสินธุ์ 1XX
คำเจริญวิทยาคม กาฬสินธุ์ X
คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์ 1X
ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์ 5X
ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์ 3X
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 1XX
นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์ 4X
นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 5X
บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" กาฬสินธุ์ 1XX
ประชารัฐพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์ 1X
ผาเสวยรังสรรค์ กาฬสินธุ์ X
พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์ 2X
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 2X
มหาไชยพิทยาคม กาฬสินธุ์ X
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 2X
ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 2XX
ร่องคำ กาฬสินธุ์ 3XX
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์ X
วัดเวฬุวัน กาฬสินธุ์ 2X
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ 1XX
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ X
สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ 3XX
สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์ 1XX
สามชัย กาฬสินธุ์ 7X
หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 1XX
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 1X
หัวหินวัฒนาลัย กาฬสินธุ์ 2X
ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์ 6X
ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์ 1XX
อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 5XX
เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์ 1XX
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4X
เหล่ากลางวิทยาคม กาฬสินธุ์ 4X
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กาฬสินธุ์ 1X
แก่งนาจารย์พิทยาคม กาฬสินธุ์ X
โคกศรีเมือง กาฬสินธุ์ X
โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์ 1X
โนนศิลาพิทยาคม กาฬสินธุ์ 2X
โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์ 2X
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์ X
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ กาฬสินธุ์ 6X
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์ 7X
โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์ 4XX
โรงเรียนลำปาววิทยาคม กาฬสินธุ์ 2X
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม กาฬสินธุ์ 1X
โรงเรียนหนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์ 2X
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์ X
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธุ์ 6X
โรงเรียนเมืองสมเด็จ กาฬสินธุ์ 7X
ไตรรัตนวิทยาคม กาฬสินธุ์ 1X
กัลยาณวัตร ขอนแก่น 5XX
การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น 5X
กุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น 5X
ก้านเหลืองวิทยาคม ขอนแก่น 2X
ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น 2X
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 8XX
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น 7X
ขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น 2X
ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น 2X
ขัวเรียงศึกษา ขอนแก่น X
ขามแก่นนคร ขอนแก่น 1XX
คำแคนวิทยาคม ขอนแก่น 3X
จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น 1XX
จระเข้วิทยายน ขอนแก่น 3X
ชนบทศึกษา ขอนแก่น 1XX
ชุมชนดูนสาด ขอนแก่น 1X
ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น 2X
ชุมแพวิทยายน ขอนแก่น 1X
ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 4XX
ซำยางวิทยายน ขอนแก่น 1X
ดงบังวิทยายน ขอนแก่น X
ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น 3X
ท่านางแนววิทยายน ขอนแก่น 5X
นครขอนแก่น ขอนแก่น 2XX
นาจานศึกษา ขอนแก่น 6X
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น X
น้ำพองศึกษา ขอนแก่น 3XX
บัวแก้วพิทยาคม ขอนแก่น 2X
บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น 4X
บึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น 1X
บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น 6X
บ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น 5X
บ้านไผ่ ขอนแก่น 4XX
บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น 7X
บ้านไผ่ศึกษา ขอนแก่น 1X
ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น 3X
ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น 5X
ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น 7X
ประภัสสรวิทยา ขอนแก่น 2X
ป่าหวายวิทยายน ขอนแก่น X
ฝางวิทยายน ขอนแก่น 7X
พล ขอนแก่น 2XX
พลพัฒนศึกษา ขอนแก่น 1X
พังทุยพัฒนศึกษา ขอนแก่น X
ภูผาม่าน ขอนแก่น 6X
ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น 3XX
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น ขอนแก่น X
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 8X
มัญจาศึกษา ขอนแก่น 2XX
มัธยมโพนเพ็ก ขอนแก่น 1X
ยางคำพิทยาคม ขอนแก่น 2X
รังสรรค์วิทยาคม ขอนแก่น 6X
ราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น 2X
วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น 3X
วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น 4X
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น 1XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 5XX
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 7XX
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น X
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น ขอนแก่น X
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น X
ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น 4XX
ศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น 3X
สันติพัฒนกิจวิทยา ขอนแก่น 1X
สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น 4X
สีหราชเดโชชัย ขอนแก่น X
หนองตาไก้ศึกษา ขอนแก่น 2X
หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น 9X
หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น 1XX
หนองเรือวิทยา ขอนแก่น 3XX
อมตวิทยา ขอนแก่น 1XX
อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น 1XX
ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น 1X
เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น 6X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ขอนแก่น 4X
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น 2X
เบญจมิตรวิทยา ขอนแก่น 2X
เปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น 4X
เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น 5X
เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น 8X
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ขอนแก่น X
แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 7XX
แก่นนครวิทยาลัย 2 ขอนแก่น 1X
แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น 8X
แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น 6X
โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น 2X
โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น 6X
โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น 8X
โนนข่าวิทยา ขอนแก่น 1X
โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น 2X
โนนสะอาดวิทยาคาร ขอนแก่น 3X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 5X
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ขอนแก่น 2X
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ขอนแก่น 6X
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น 6X
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอนแก่น 1X
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น 4X
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น 4X
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ขอนแก่น X
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ขอนแก่น 1X
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ขอนแก่น 3X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น 1XX
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 1XX
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขอนแก่น 2XX
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ขอนแก่น 2X
โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ขอนแก่น 5X
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น 5X
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น X
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 1XX
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ขอนแก่น 2X
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น 5XX
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ขอนแก่น 1X
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ขอนแก่น 9X
ไตรคามวิทยา ขอนแก่น X
ดาราสมุทร ชลบุรี X
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ 7X
กุดตุ้มวิทยา ชัยภูมิ X
คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 1XX
คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ 2XX
คูเมืองวิทยา ชัยภูมิ X
จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ 1XX
ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 4XX
ชีลองวิทยา ชัยภูมิ X
ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ 5X
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ 4X
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 9X
นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ 8X
บางอำพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ 2X
บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ 7X
บ้านท่าโป่ง ชัยภูมิ 4X
บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ 9X
บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ 1XX
ปัญจดี ชัยภูมิ 1X
พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ 2X
ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ 8X
ภูเขียว ชัยภูมิ 4XX
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ X
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ 1XX
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 6XX
สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ 4XX
สามหมอวิทยา ชัยภูมิ 3X
หนองคอนไทยวิทยาคม ชัยภูมิ 1X
หนองบัวบานวิทยา ชัยภูมิ 2X
หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ 9X
หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ 4XX
ห้วยแย้วิทยา ชัยภูมิ 1X
เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ 1XX
เพชรพิทยาสรรค์ ชัยภูมิ 2X
เมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ 2XX
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ 3XX
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 8X
โนนสะอาดวิทยา ชัยภูมิ 2X
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
โรงเรียนบ้านหันวิทยา ชัยภูมิ 6X
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ 9X
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ชัยภูมิ 2X
โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนหนองขามวิทยา ชัยภูมิ 1X
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ 5X
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ 6X
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ 1XX
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ชัยภูมิ 1X
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ชัยภูมิ 9X
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ชัยภูมิ 2X
กุดฉิมวิทยาคม นครพนม 1X
กุตาไก้วิทยาคม นครพนม 3X
คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม 5X
ค้อวิทยาคม นครพนม 5X
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นครพนม 2X
ธาตุพนม นครพนม 2XX
นครพนมวิทยาคม นครพนม 2XX
นาคำราษฎร์รังสรรค์ นครพนม 2X
นางัวราษฎร์รังสรรค์ นครพนม X
นาถ่อนพัฒนา นครพนม X
นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม 1X
นาแกพิทยาคม นครพนม 8X
นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม 2XX
บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม 6X
บ้านแพงพิทยาคม นครพนม 1XX
ปลาปากวิทยา นครพนม 8X
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 3XX
พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม 5X
พะทายพิทยาคม นครพนม 5X
มหาวิทยาลัยนครพนม   นครพนม X
วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นครพนม X
ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม 5X
สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม 1XX
สามผงวิทยาคม นครพนม 2X
หนองแวงวิทยานุกูล นครพนม 3X
อุดมพัฒนศึกษา นครพนม X
อุเทนพัฒนา นครพนม 1XX
อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม 7X
เชียงยืนวิทยา นครพนม X
เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 2XX
โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม X
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 1XX
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ นครพนม 5X
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ นครพนม X
ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา 9X
ขามสะแกแสง นครราชสีมา 2XX
จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา 2X
จักราชวิทยา นครราชสีมา 3XX
ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา 1XX
ด่านขุนทด นครราชสีมา 2XX
ตะวันชัยวิทยา นครราชสีมา 1X
ท่าช้างราษฎร์บำรุง นครราชสีมา 9X
ธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา 5X
นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา 3X
บึงพะไล นครราชสีมา 7X
บุญวัฒนา นครราชสีมา 6XX
บุญวัฒนา 2 นครราชสีมา 5X
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา 2XX
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นครราชสีมา 2X
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา 1XX
บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา 2X
ปลูกปัญญา นครราชสีมา 1X
ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา 3XX
ปัญญาประทีป นครราชสีมา 1X
ปากช่อง นครราชสีมา 4XX
ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) นครราชสีมา X
พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา 6X
พิมายวิทยา นครราชสีมา 4XX
พุดซาพิทยาคม นครราชสีมา X
ภู่วิทยา นครราชสีมา 1XX
มหิศราธิบดี นครราชสีมา 1XX
มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา 3XX
มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา 1XX
มารีย์วิทยา นครราชสีมา 4XX
มิตรภาพวิทยา นครราชสีมา 1X
ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 5XX
ราชสีมาวิทยาลัย 2 นครราชสีมา 3XX
รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา 1XX
ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา 6X
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา 5X
วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี นครราชสีมา X
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 6XX
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง นครราชสีมา X
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา X
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 5X
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา 1X
ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา 4X
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา นครราชสีมา X
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา 5X
สีดาวิทยา นครราชสีมา 1XX
สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 3XX
สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 7XX
สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา 1XX
หนองกราดวัฒนา นครราชสีมา X
หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา 6X
หนองบัวละครวิทยา นครราชสีมา 1X
หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา 7X
หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา 2X
ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา 3XX
อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา 2XX
เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา 6X
เกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา 2X
เจียรวนนท์อุทิศ 2 นครราชสีมา 1X
เทพาลัย นครราชสีมา X
เมืองคง นครราชสีมา 3XX
เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสีมา 3X
เสิงสาง นครราชสีมา 2XX
โคราชพิทยาคม นครราชสีมา 4X
โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา 4XX
โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา 1XX
โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา นครราชสีมา 1X
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) นครราชสีมา 4X
โรงเรียนกุดจิกวิทยา นครราชสีมา 4X
โรงเรียนครบุรี นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา นครราชสีมา 3X
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นครราชสีมา 7X
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนบัวลาย นครราชสีมา 4X
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา 3X
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม นครราชสีมา 3X
โรงเรียนประทาย นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา นครราชสีมา 1X
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนปากช่อง 2 นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา 4X
โรงเรียนพระทองคำวิทยา นครราชสีมา 5X
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ นครราชสีมา 3X
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม นครราชสีมา 3X
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม นครราชสีมา 6X
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม นครราชสีมา 9X
โรงเรียนวังรางพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนวัดประชานิมิตร นครราชสีมา 8X
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นครราชสีมา 6X
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 6X
โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา 2XX
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นครราชสีมา 6X
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นครราชสีมา 5X
โรงเรียนหินดาดวิทยา นครราชสีมา 5X
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา 2X
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม นครราชสีมา 5X
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม นครราชสีมา 2X
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร นครราชสีมา 4X
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นครราชสีมา 2XX
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 นครราชสีมา 4X
โรงเรียนโยธินนุกูล นครราชสีมา 1X
ท่าดอกคำวิทยาคม บึงกาฬ X
นาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ 5X
บึงกาฬ บึงกาฬ 3XX
บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ 1XX
บุ่งคล้านคร บึงกาฬ 8X
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ 2XX
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ 2XX
ภูทอกวิทยา บึงกาฬ 2X
ศรีชมภูวิทยา บึงกาฬ 7X
ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ 2XX
สมสนุกพิทยาคม บึงกาฬ 2X
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ 3X
หนองหัวช้างวิทยา บึงกาฬ 3X
หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ 3X
หนองเข็งวิทยาคม บึงกาฬ X
เจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ 5X
เซกา บึงกาฬ 2XX
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ 5X
โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ 1XX
โนนคำพิทยาคม บึงกาฬ 1X
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ 3X
โพนทองประชาสรรค์ บึงกาฬ 4X
กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์ 5X
กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ 4XX
กลันทาพิทยาคม บุรีรัมย์ 3X
กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
จตุราษฎร์พิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
ชุมแสงพิทยาคม บุรีรัมย์ 6X
ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ 6X
ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์ 1XX
ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์ 1X
ทุ่งแสงทองพิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
นางรอง บุรีรัมย์ 4XX
นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
นิภาศิริ บุรีรัมย์ 3X
บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ 2XX
บุญถึงวิทยานุสรณ์ บุรีรัมย์ 1X
บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 5XX
บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์ 4XX
บ้านบุวิทยาสรรค์ บุรีรัมย์ 4X
ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 4XX
พนมรุ้ง บุรีรัมย์ 4X
พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์ 6X
พุทไธสง บุรีรัมย์ 3XX
ภัทรบพิตร บุรีรัมย์ 1XX
มีชัยพัฒนา บุรีรัมย์ 1X
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์ 9X
ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1X
ร่อนทองพิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ 3XX
ละหานทรายวิทยา บุรีรัมย์ 3X
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 4XX
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ X
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง บุรีรัมย์ X
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1XX
สตึก บุรีรัมย์ 3XX
สองห้องพิทยาคม บุรีรัมย์ X
สะแกพิทยาคม บุรีรัมย์ 5X
สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์ 8X
สูงเนินพิทยาคม บุรีรัมย์ 3X
หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ 3XX
หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์ 5X
อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์ 4X
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์ 2XX
เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ X
เหลืองพนาวิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ 7X
แสนสุข บุรีรัมย์ 2X
โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์ 8X
โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ X
โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 1XX
โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 5X
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) บุรีรัมย์ 1XX
กันทรวิชัย มหาสารคาม 5X
ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม 8X
ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสารคาม 3X
ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม 5X
นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม 1XX
นาภูพิทยาคม มหาสารคาม 5X
นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 2XX
นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม 4X
บรบือ มหาสารคาม 2XX
บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม 2XX
ผดุงนารี มหาสารคาม 4XX
พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 3XX
มหาวิชานุกูล มหาสารคาม 1X
มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม 7X
มิตรภาพ มหาสารคาม 4X
วังยาวศึกษาวิทย์ มหาสารคาม 2X
วาปีปทุม มหาสารคาม 4XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 3XX
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 6XX
สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 6XX
เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 1XX
เขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 2X
เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม 2XX
เหล่ายาววิทยาคาร มหาสารคาม 2X
โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม 2XX
โนนราษีวิทยา มหาสารคาม 1X
โพนงามพิทยานุกูล มหาสารคาม 1X
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 6X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม 3XX
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 4X
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม 5X
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มหาสารคาม 4X
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร มหาสารคาม 1X
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม มหาสารคาม 5X
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม มหาสารคาม 3X
คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร 3X
คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร 1XX
คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร 3X
คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร 2X
คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร 1XX
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร 1XX
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร 4X
ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร 3X
ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร 9X
ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร 1XX
นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร 7X
นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร 2X
นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร 2X
ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร 4X
ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร 7X
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร 1X
มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร 1XX
มุกดาหาร มุกดาหาร 3XX
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร 2X
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร 3XX
หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร 1XX
หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร 2X
หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร 4X
อุดมวิทย์ มุกดาหาร 2X
เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร 1X
เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร X
โชคชัยวิทยา มุกดาหาร 1X
โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร 2X
กุดชุมวิทยาคม ยโสธร 2XX
กู่จานวิทยาคม ยโสธร 1X
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร 3XX
ค้อวังวิทยาคม ยโสธร 1XX
ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร X
ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร 5X
ทรายมูลวิทยา ยโสธร 1XX
บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร 3X
ป่าติ้ววิทยา ยโสธร 6X
มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร 1XX
ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 4XX
ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ยโสธร 9X
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 7XX
ศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร 2X
ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร 2X
สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร 6X
สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร 2X
ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร 4X
เลิงนกทา ยโสธร 3XX
โพนงามพิทยาคาร ยโสธร 3X
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม ยโสธร 2X
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ยโสธร 7X
การกุศลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด X
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 2X
ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด 5X
คำนาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด 2X
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด 3XX
จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 2X
จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด 2XX
ช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด 3X
ดูกอึ่งประชาสามัคคี ร้อยเอ็ด X
ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด 9X
ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด 1X
ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด 1X
ธงธานี ร้อยเอ็ด 5X
ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด 5X
น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด 1X
ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด 2XX
ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ ร้อยเอ็ด X
ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด 2X
พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 3XX
พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6X
พลับพลาวิทยาคม ร้อยเอ็ด X
มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) ร้อยเอ็ด 1X
ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด 4X
ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 1X
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 6XX
วังหลวงวิทยาคม ร้อยเอ็ด 2X
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 6X
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด X
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 7XX
ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 3X
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 1XX
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 7X
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 4X
สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 6XX
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด 4XX
สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 2XX
สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 1X
หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 4X
หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 1XX
หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด 3X
หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด 5X
อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด 1XX
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5X
เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด 3X
เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 8X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6X
เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด 1XX
เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด 1XX
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 7X
เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด 3XX
เหล่าหลวงประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 2X
โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด 7X
โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด X
โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด 9X
โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 8X
โพธิ์แก้วประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 1X
โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 3XX
โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด 7X
โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' ร้อยเอ็ด 1X
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 3X
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ร้อยเอ็ด 1X
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 4X
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด 8X
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด 5X
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด 2X
กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ 4X
กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ 5XX
กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ X
กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ 3XX
กำแพง ศรีสะเกษ 3XX
ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 5XX
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ 2XX
ตูมวิทยา ศรีสะเกษ 3X
ทุ่งสิมวิทยาคม ศรีสะเกษ X
นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ 6X
บัวน้อยวิทยา ศรีสะเกษ 1X
บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 4X
บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ 1XX
บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 5X
ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ 2X
ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 2XX
ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ 5X
พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ X
ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ 6X
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ 6X
มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ 1X
ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6X
ละทายวิทยา ศรีสะเกษ 4X
ละลมวิทยา ศรีสะเกษ 6X
ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ 4X
วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ 1XX
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 2XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ศรีสะเกษ 1X
ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ X
ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ 1XX
ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 6XX
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 2X
สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 5XX
สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ X
สัมมาสิกขาศีรษะอโศก ศรีสะเกษ X
สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ 2X
ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ 8X
ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ 2X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6X
เบญจประชาสรรค์ ศรีสะเกษ X
เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ 1XX
โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ศรีสะเกษ X
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ 4X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ 7X
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ 2XX
โรงเรียนดงรักวิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ X
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนราษีไศล ศรีสะเกษ 1XX
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ 3X
โรงเรียนสายธารวิทยา ศรีสะเกษ 6X
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ 3X
โรงเรียนหวายคำวิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ X
โรงเรียนไตรมิตร ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
การกุศลวัดบูรพา สกลนคร 1X
กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร 1XX
กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร 7X
กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร 1XX
คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร 1XX
คำเพิ่มพิทยา สกลนคร 7X
ช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร 1X
ดงมะไฟวิทยา สกลนคร 4X
ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร 2X
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร 8X
ธรรมบวรวิทยา สกลนคร 8X
ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร 4XX
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร 4X
บะฮีวิทยาคม สกลนคร 3X
บ้านบัวราษฎร์บำรุง สกลนคร 2X
บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร 2XX
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 สกลนคร 5X
พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 1XX
พังโคนวิทยาคม สกลนคร 1XX
มัธยมวานรนิวาส สกลนคร 3XX
มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร 1XX
ร่มเกล้า สกลนคร 1XX
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 8XX
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร X
ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร 4X
สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 2XX
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 6XX
สว่างแดนดิน สกลนคร 2XX
สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 1X
ส่องดาววิทยาคม สกลนคร 7X
หนองหลวงศึกษา สกลนคร 4X
หนองแวงวิทยา สกลนคร 2X
อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร 2XX
เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) สกลนคร 5X
เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สกลนคร 4X
เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร 6X
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 5XX
เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร 1XX
เทพสวัสดิ์วิทยา สกลนคร 2X
แวงพิทยาคม สกลนคร 6X
โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร 6X
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สกลนคร X
โพนงามศึกษา สกลนคร 1XX
โพนพิทยาคม สกลนคร 2X
โรงเรียนคำยางพิทยาคม สกลนคร X
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สกลนคร 4X
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สกลนคร 1XX
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา สกลนคร 1XX
โรงเรียนร่มไทรวิทยา สกลนคร 1X
โรงเรียนสกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2) สกลนคร 9X
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สกลนคร X
กาบเชิงวิทยา สุรินทร์ 9X
กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์ 2X
ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์ 1XX
ขวาวใหญ่วิทยา สุรินทร์ 1X
จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ 2XX
ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1XX
ดอนแรดวิทยา สุรินทร์ 3X
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ X
ตานีวิทยา สุรินทร์ 5X
ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์ 3X
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ 2XX
ธาตุศรีนคร สุรินทร์ 3X
นาดีวิทยา สุรินทร์ 5X
นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์ 8X
บัวเชดวิทยา สุรินทร์ 2XX
บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์ 2X
บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) สุรินทร์ 3X
ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ 3XX
ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์ 2X
พญารามวิทยา สุรินทร์ 2X
พนมดงรักวิทยา สุรินทร์ 1XX
ยางวิทยาคาร สุรินทร์ 3X
รัตนบุรี สุรินทร์ 3XX
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ 1XX
ลานทรายพิทยาคม สุรินทร์ 5X
ลำพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร์ X
วังข่าพัฒนา สุรินทร์ 1X
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ 9X
วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ 2XX
ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ 3XX
สนมวิทยาคาร สุรินทร์ 1XX
สวายวิทยาคาร สุรินทร์ 8X
สังขะ สุรินทร์ 3XX
สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ 2XX
สินรินทร์วิทยา สุรินทร์ 1XX
สิรินธร สุรินทร์ 5XX
สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ 1XX
สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 5XX
หนองขุนศรีวิทยา สุรินทร์ 2X
หนองสนิทวิทยา สุรินทร์ 1X
หนองอียอวิทยา สุรินทร์ 1X
เทนมีย์มิตรประชา สุรินทร์ 3X
เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1XX
เมืองบัววิทยา สุรินทร์ 7X
เมืองลีงวิทยา สุรินทร์ 2X
เมืองแกพิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1X
แตลศิริวิทยา สุรินทร์ 3X
แนงมุดวิทยา สุรินทร์ 8X
โคกยางวิทยา สุรินทร์ 4X
โชคเพชรพิทยา สุรินทร์ 2X
โนนเทพ สุรินทร์ 2X
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์ 7X
โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 1X
กวนวันวิทยา หนองคาย X
กุดบงพิทยาคาร หนองคาย 1XX
ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย 3XX
ถ่อนวิทยา หนองคาย 2X
ท่าบ่อ หนองคาย 3XX
ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย 2X
นาดีพิทยาคม หนองคาย 4X
นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย X
น้ำสวยวิทยา หนองคาย 5X
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 4XX
ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย 4X
ปากสวยพิทยาคม หนองคาย 6X
ฝางพิทยาคม หนองคาย 1X
พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย 2X
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม หนองคาย 3X
พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย 2X
พานพร้าว หนองคาย 5X
ราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย 2X
ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย หนองคาย 7X
ร่มธรรมานุสรณ์ หนองคาย 3X
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย 3X
วังม่วงพิทยาคม หนองคาย 3X
วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย 1XX
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย X
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย 7X
สังคมวิทยา หนองคาย 1XX
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย 1XX
หินโงมพิทยาคม หนองคาย 2X
เซิมพิทยาคม หนองคาย 8X
เดื่อวิทยาคาร หนองคาย 1X
เวียงคำวิทยาคาร หนองคาย 1X
โคกคอนวิทยาคม หนองคาย 4X
โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย 3X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย หนองคาย 1X
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย 4X
กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู X
กุดดู่พิทยาคม หนองบัวลำภู X
กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู 2X
คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู 3XX
จริยานุสรณ์ หนองบัวลำภู 3X
นากอกวิทยาคาร หนองบัวลำภู 2X
นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู 1XX
นาแกวิทยา หนองบัวลำภู 4X
บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู 3X
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู 6X
พิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 9X
ภูซางใหญ่วิทยาคม หนองบัวลำภู 2X
ยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวลำภู 5X
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 3XX
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู X
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู 3XX
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู 1XX
หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู 4XX
หนองสวรรค์วิทยาคาร หนองบัวลำภู 3X
หนองเรือพิทยาคม หนองบัวลำภู X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1X
โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู 1XX
โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู 4X
คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ 5X
จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ 1X
ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ 2XX
น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ 1X
ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2XX
ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ 1X
พนาศึกษา อำนาจเจริญ 1XX
ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ X
ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ 3X
ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ 6X
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ X
ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ 8X
สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ 4X
หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ 1XX
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5XX
เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 1XX
กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี 1XX
กุมภวาปี อุดรธานี 3XX
กู่แก้ววิทยา อุดรธานี 6X
จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี 3X
จำปาโมงวิทยาคาร อุดรธานี 1X
ช่างกลอุดรธานี อุดรธานี 4XX
ดงเย็นพิทยาคาร อุดรธานี 3X
ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 9X
ตาดทองพิทยาคม อุดรธานี 1X
ทรัพย์อุดมวิทยา อุดรธานี 1X
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 3X
ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี 6X
ธาตุโพนทองวิทยาคม อุดรธานี X
น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี 2X
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี 2XX
บ้านดุงวิทยา อุดรธานี 3XX
บ้านหมากแข้ง อุดรธานี 9X
บ้านเชียงวิทยา อุดรธานี 3X
ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 5X
ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี 3XX
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีสวาท อุดรธานี X
พิชญบัณฑิต 2 อุดรธานี X
พิชญวิทย์ อุดรธานี 3X
พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี 6X
ภูพานวิทยา อุดรธานี X
ภูมิพิชญ อุดรธานี 1X
มัธยมศึกษาวัดปัทมากร อุดรธานี 2X
มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี 3X
ยิ่งยวดพิทยานุกูล อุดรธานี X
ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี 1XX
วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี 1XX
วัดศิรินทราวาส อุดรธานี X
วัดศิริมงคล อุดรธานี X
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี X
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี 2XX
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี 7X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 5XX
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี 4X
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี 7XX
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อุดรธานี X
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี อุดรธานี 1XX
ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี 2XX
สตรีราชินูทิศ อุดรธานี 6XX
สร้างคอมวิทยา อุดรธานี 1XX
สามพร้าววิทยา อุดรธานี 4X
สามพาดพิทยาคาร อุดรธานี 2X
สามัคคีพิทยาคาร อุดรธานี 2X
สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี 1X
สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี 7X
หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี 1X
หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี 1XX
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี 6X
หนองหานวิทยา อุดรธานี 3XX
หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี 1XX
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี 6X
อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี 2X
อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี 3X
อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 2XX
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี 3XX
อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 8XX
เซนต์เมรี่ อุดรธานี 1XX
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี 2XX
เทพนุสรณ์ อุดรธานี 1X
เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี 1XX
เสอเพลอพิทยาคม อุดรธานี 4X
โนนสะอาดชุมแสงวิทยา อุดรธานี 3X
โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี 8X
โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี 6X
โพนสูงพัฒนศึกษา อุดรธานี 2X
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อุดรธานี 8X
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อุดรธานี 7X
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี 2X
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อุดรธานี X
โรงเรียนพันดอนวิทยา อุดรธานี 4X
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี อุดรธานี 1XX
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 6X
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี 5X
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อุดรธานี 4X
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี 2X
ไชยวานวิทยา อุดรธานี 4X
กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี 1XX
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี X
ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี 5X
ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี 6X
ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1XX
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี 1XX
นาจะหลวย อุบลราชธานี 2XX
นารีนุกูล อุบลราชธานี 6XX
นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี 2X
นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี 1X
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี 1XX
นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี 9X
น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี 2XX
บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี 3XX
บ้านพิณโท อุบลราชธานี 3X
ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี 1XX
ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี X
ปลาขาววิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 1X
พังเคนพิทยา อุบลราชธานี 8X
มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี 3XX
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี 2XX
ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 7X
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี 4XX
วารินชำราบ อุบลราชธานี 1XX
วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี 8X
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 2XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม อุบลราชธานี X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 5XX
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2XX
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี 11XX
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี 2XX
สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี X
สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี 4X
สัมมาสิกขาราชธานีอโศก อุบลราชธานี X
สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี 1XX
สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 8X
หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี X
หหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี 8X
อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี 1XX
อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1XX
อาเวมารีอา อุบลราชธานี 1XX
อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี 1X
อุบลวิทยากร อุบลราชธานี 3X
อ่างศิลา อุบลราชธานี 6X
ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี 1X
เกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี 5X
เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี 2XX
เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี 3XX
เดชอุดม อุบลราชธานี 5XX
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี 1XX
เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 6XX
เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี 7X
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 5X
โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี 6X
โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี 3X
โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี 1XX
โรงเรียนนาคำวิทยา อุบลราชธานี 3X
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี 5X
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี 1XX
โรงเรียนบัวงามวิทยา อุบลราชธานี 1XX
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 4XX
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี X
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล อุบลราชธานี 2X
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี 7X
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี 4X
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี 3X
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม อุบลราชธานี 1X
ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี 3X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย 1XX
ท่าลี่วิทยา เลย 1XX
ธาตุพิทยาคม เลย 2X
นาด้วงวิทยา เลย 7X
นาอ้อวิทยา เลย 3X
นาแห้ววิทยา เลย 4X
ปากชมวิทยา เลย 7X
ผาสามยอดวิทยาคม เลย 4X
พระแก้วอาสาวิทยา เลย X
ภูกระดึงวิทยาคม เลย 1XX
ภูหลวงวิทยา เลย 8X
ภูเรือวิทยา เลย 1XX
มหาไถ่ศึกษาเลย เลย 8X
วรราชวิทยา เลย 2X
วังโพนงามวิทยา เลย 3X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เลย 4XX
วิทยาลัยเทคนิคเลย เลย 4XX
ศรีสงครามวิทยา เลย 3XX
ศรีสองรักษ์วิทยา เลย 1XX
สันติวิทยาสรรพ์ เลย 1XX
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย X
หนองหินวิทยาคม เลย 1XX
เขาหลวงวิทยา เลย 1X
เขาแก้ววิทยาสรรพ์ เลย 3X
เชนต์จอห์นท่าบม เลย 2X
เชียงกลมวิทยา เลย 1XX
เชียงคาน เลย 2XX
เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เลย 4X
เลยพิทยาคม เลย 5XX
เลยสว่างวิทยาคม เลย X
เลยอนุกูลวิทยา เลย 9X
เอราวัณวิทยาคม เลย 5X
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เลย 7X