ชื่อโรงเรียน จังหวัด จำนวนนักเรียนโดยประมาณ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ X
ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ X
พนมเบญจา กระบี่ X
อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ X
อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ X
เมืองกระบี่ กระบี่ X
เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ X
เอกภาพศาสน์วิชญ์ กระบี่ X
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กระบี่ X
โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) กระบี่ X
Regent's International School กรุงเทพมหานคร X
กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร X
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1X
กว่างเจ้า  กรุงเทพมหานคร X
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร X
กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร X
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร X
จิตรลดา กรุงเทพมหานคร X
ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร X
ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร X
ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร X
ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (โครงการ วมว) กรุงเทพมหานคร X
ดลวิทยา กรุงเทพมหานคร X
ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร X
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร X
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร X
ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร X
นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร X
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร X
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 1X
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร X
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร X
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร X
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติชาร์เตอร์ กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติบรอมส์โกรฟ กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติบางกอกเพรพพาราทอรี่ กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติเอกมัย กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติแพนเอเชีย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร X
นานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง กรุงเทพมหานคร X
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร X
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร X
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร 1X
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร X
บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร X
บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร X
ประชาคมนานาชาติ กรุงเทพมหานคร X
ประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร X
ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร X
ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร X
พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร X
พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร X
พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร X
พระแม่มารี กรุงเทพมหานคร X
พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร X
พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร X
มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร X
มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร X
มัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร X
มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร X
มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร X
มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร X
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร X
มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 2X
มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร X
มาเรียลัย กรุงเทพมหานคร X
มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร X
มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร X
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1X
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร X
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร X
ราชดำริ กรุงเทพมหานคร X
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร X
ราชวินิต กรุงเทพมหานคร X
ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร X
ราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร X
ราชินี กรุงเทพมหานคร X
ราชินีบน กรุงเทพมหานคร X
รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร X
ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 1X
ลาซาล กรุงเทพมหานคร X
ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร X
วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร X
วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร X
วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร X
วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร X
วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร X
วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร X
วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร X
วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร X
วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร X
วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพมหานคร X
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก กรุงเทพมหานคร X
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร X
วิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร X
ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร X
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร X
ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร X
ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร X
ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร X
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร X
สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร X
สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร X
สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร X
สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 1X
สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร X
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร X
สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1X
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2X
สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร X
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2X
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร X
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร X
สารวิทยา กรุงเทพมหานคร X
สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร X
สารสาสน์พิทยา กรุงเทพมหานคร X
สารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพมหานคร X
สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร X
สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร X
สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร X
สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร X
สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร 1X
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร X
สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 1X
สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร X
หอวัง กรุงเทพมหานคร 1X
อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร X
อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร X
อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร X
อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร X
อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร X
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร X
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร X
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร X
เกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร X
เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร X
เจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร X
เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร X
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร X
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร X
เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2X
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 1X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร X
เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร X
เทพลีลา กรุงเทพมหานคร X
เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร X
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร X
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร X
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร X
โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร X
โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 1X
โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส (KIS) กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส บางนา กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนนาหลวง กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 1X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร X
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร X
ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร X
กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี 2X
ดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี X
ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี X
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี X
บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี X
ประชามงคล กาญจนบุรี X
พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี X
พังตรุราษฎร์รังสรรค์ กาญจนบุรี X
ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี X
วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 3X
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี X
หนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี X
ห้วยกระเจาพิทยาคม กาญจนบุรี X
อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี X
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี X
เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี X
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี X
กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2XX
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 6X
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 5XX
กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1XX
คำม่วง กาฬสินธุ์ 1XX
คำเจริญวิทยาคม กาฬสินธุ์ X
คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ กาฬสินธุ์ 1X
จำปาหลวงวิทยาคม กาฬสินธุ์ X
ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์ 5X
ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์ 3X
ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 1XX
นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์ 4X
นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 5X
บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" กาฬสินธุ์ 1XX
ประชารัฐพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์ 1X
ผาเสวยรังสรรค์ กาฬสินธุ์ X
พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง กาฬสินธุ์ X
พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์ 2X
ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 2X
มหาไชยพิทยาคม กาฬสินธุ์ X
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 2X
ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 2XX
ร่องคำ กาฬสินธุ์ 3XX
วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์ X
วัดเวฬุวัน กาฬสินธุ์ 2X
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง กาฬสินธุ์ 1XX
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ X
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ X
สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ 3XX
สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์ 1XX
สามชัย กาฬสินธุ์ 7X
หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 1XX
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 1X
หัวหินวัฒนาลัย กาฬสินธุ์ 2X
ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์ 6X
ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์ 1XX
อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 5XX
เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์ 1XX
เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4X
เหล่ากลางวิทยาคม กาฬสินธุ์ 4X
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กาฬสินธุ์ 1X
แก่งนาจารย์พิทยาคม กาฬสินธุ์ X
โคกศรีเมือง กาฬสินธุ์ X
โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์ 1X
โนนศิลาพิทยาคม กาฬสินธุ์ 2X
โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์ 2X
โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์ X
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ กาฬสินธุ์ 6X
โรงเรียนดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์ 7X
โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม กาฬสินธุ์ X
โรงเรียนบัวขาว กาฬสินธุ์ 4XX
โรงเรียนลำปาววิทยาคม กาฬสินธุ์ 2X
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม กาฬสินธุ์ 1X
โรงเรียนหนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์ 2X
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์ X
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธุ์ 6X
โรงเรียนเมืองสมเด็จ กาฬสินธุ์ 7X
ไตรรัตนวิทยาคม กาฬสินธุ์ 1X
กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร X
คลองลานวิทยา กำแพงเพชร X
ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร X
นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร X
ปางมะค่าวิทยาคม กำแพงเพชร X
พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร X
พิไกรวิทยา กำแพงเพชร X
ระหานวิทยา กำแพงเพชร X
ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร X
วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร X
วังแขมวิทยาคม กำแพงเพชร X
วังไทรวิทยาคม กำแพงเพชร X
วัชรวิทยา กำแพงเพชร 1X
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กำแพงเพชร X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร X
โค้งไผ่วิทยา กำแพงเพชร X
กัลยาณวัตร ขอนแก่น 5XX
การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น 5X
กุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น 5X
กู่ทองพิทยาลัย ขอนแก่น X
ก้านเหลืองวิทยาคม ขอนแก่น 2X
ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น 2X
ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 7XX
ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น 7X
ขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น 2X
ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น 2X
ขัวเรียงศึกษา ขอนแก่น X
ขามแก่นนคร ขอนแก่น 2XX
คำแคนวิทยาคม ขอนแก่น 3X
จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น 1XX
จระเข้วิทยายน ขอนแก่น 3X
ชนบทศึกษา ขอนแก่น 1XX
ชุมชนดูนสาด ขอนแก่น 1X
ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น 2X
ชุมแพวิทยายน ขอนแก่น 1X
ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 4XX
ซำยางวิทยายน ขอนแก่น 1X
ดงบังวิทยายน ขอนแก่น X
ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น 3X
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขอนแก่น X
ท่านางแนววิทยายน ขอนแก่น 5X
นครขอนแก่น ขอนแก่น 2XX
นาจานศึกษา ขอนแก่น 6X
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น X
น้ำพองศึกษา ขอนแก่น 3XX
บัวแก้วพิทยาคม ขอนแก่น 2X
บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น 4X
บึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น 1X
บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น 6X
บ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น 5X
บ้านไผ่ ขอนแก่น 4XX
บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น 7X
บ้านไผ่ศึกษา ขอนแก่น 1X
ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น 3X
ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น 5X
ประถมปรีดาภรณ์ ขอนแก่น 7X
ประภัสสรวิทยา ขอนแก่น 2X
ป่าหวายวิทยายน ขอนแก่น X
ผาขามวิทยายน ขอนแก่น X
ฝางวิทยายน ขอนแก่น 7X
พล ขอนแก่น 2XX
พลพัฒนศึกษา ขอนแก่น 1X
พังทุยพัฒนศึกษา ขอนแก่น X
ภูผาม่าน ขอนแก่น 6X
ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น 3XX
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น X
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น ขอนแก่น X
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 8X
มัญจาศึกษา ขอนแก่น 2XX
มัธยมโพนเพ็ก ขอนแก่น 1X
ม่วงหวานพัฒนศึกษา ขอนแก่น X
ยางคำพิทยาคม ขอนแก่น 2X
รังสรรค์วิทยาคม ขอนแก่น 6X
ราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น 2X
วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น 3X
วัดหนองแวงวิทยา ขอนแก่น 4X
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ขอนแก่น X
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น 1XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ขอนแก่น 5XX
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น 7XX
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ขอนแก่น X
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอนแก่น X
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น ขอนแก่น X
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น X
วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ขอนแก่น X
ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น 4XX
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น ขอนแก่น X
ศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น 3X
สันติพัฒนกิจวิทยา ขอนแก่น 1X
สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น 4X
สีหราชเดโชชัย ขอนแก่น X
หนองตาไก้ศึกษา ขอนแก่น 2X
หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น 9X
หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น 1XX
หนองเรือวิทยา ขอนแก่น 3XX
หนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอนแก่น X
อมตวิทยา ขอนแก่น 1XX
อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น 1XX
ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น 1X
เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น 6X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ขอนแก่น 4X
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น 2X
เบญจมิตรวิทยา ขอนแก่น 2X
เปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น 4X
เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น 5X
เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น 8X
เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ขอนแก่น X
แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 7XX
แก่นนครวิทยาลัย 2 ขอนแก่น 1X
แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น 8X
แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น 6X
โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น 2X
โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น 6X
โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น 8X
โนนข่าวิทยา ขอนแก่น 1X
โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น 2X
โนนสะอาดวิทยาคาร ขอนแก่น 3X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 5X
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ขอนแก่น 2X
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ขอนแก่น 6X
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น 6X
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอนแก่น 1X
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น 4X
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น 4X
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ขอนแก่น X
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ขอนแก่น 1X
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ขอนแก่น 3X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น 1XX
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 1XX
โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขอนแก่น 2XX
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ขอนแก่น 2X
โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ขอนแก่น 5X
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ขอนแก่น 5X
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น X
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 1XX
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ขอนแก่น 2X
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น 4XX
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ขอนแก่น 1X
โรงเรียนโนนหันวิทยายน ขอนแก่น 9X
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ขอนแก่น X
ไตรคามวิทยา ขอนแก่น X
ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี X
คลองพลูวิทยา จันทบุรี X
คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี X
ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี X
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จันทบุรี X
ศรียานุสรณ์ จันทบุรี 2X
สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี X
สอยดาววิทยา จันทบุรี X
หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี X
เตรียมศึกษาสอยดาว จันทบุรี X
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 1X
เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี X
แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี X
แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) จันทบุรี X
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี X
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา X
ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา X
ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา X
บางปะกง(บวรวิทยายน) ฉะเชิงเทรา X
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา X
มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา X
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา X
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา X
สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา X
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา X
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 2X
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา X
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ฉะเชิงเทรา X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 1X
ชลกันยานุกูล ชลบุรี 1X
ชลบุรี (สุขบท) ชลบุรี X
ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 1X
ดาราสมุทร ชลบุรี 1X
ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ชลบุรี X
บางละมุง ชลบุรี 1X
บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี X
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี X
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ชลบุรี X
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี X
พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 1X
พานทอง ชลบุรี X
พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี X
มารีวิทย์บ่อวิน ชลบุรี X
มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ชลบุรี X
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ชลบุรี X
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี X
ศรีราชา ชลบุรี X
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี X
สว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี X
สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี X
สาธิตอุดมศึกษา ชลบุรี X
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชลบุรี X
สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี X
สิงห์สมุทร ชลบุรี 1X
สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี X
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี X
อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี X
อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี X
เซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี X
แสนสุข ชลบุรี X
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี X
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี X
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ชลบุรี X
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี X
โรงเรียนหัวถนนวิทยา ชลบุรี X
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ชลบุรี X
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ชลบุรี X
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี X
คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท X
ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท X
วัดสิงห์ ชัยนาท X
สาครพิทยาคม ชัยนาท X
หันคาพิทยาคม ชัยนาท X
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท X
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ 7X
กุดตุ้มวิทยา ชัยภูมิ X
คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 1XX
คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ 2XX
คูเมืองวิทยา ชัยภูมิ X
จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ 1XX
ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 4XX
ชีลองวิทยา ชัยภูมิ X
ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ 5X
ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ 4X
นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 9X
นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ 8X
บางอำพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ 2X
บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ 7X
บ้านท่าโป่ง ชัยภูมิ 4X
บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ชัยภูมิ X
บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ 9X
บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ 1XX
ปัญจดี ชัยภูมิ 1X
พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ 2X
ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ 8X
ภูเขียว ชัยภูมิ 4XX
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ชัยภูมิ X
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ชัยภูมิ 1XX
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชัยภูมิ 6XX
สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ 4XX
สามหมอวิทยา ชัยภูมิ 3X
หนองคอนไทยวิทยาคม ชัยภูมิ 1X
หนองบัวบานวิทยา ชัยภูมิ 2X
หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ 9X
หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ 4XX
ห้วยแย้วิทยา ชัยภูมิ 1X
เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ 1XX
เพชรพิทยาสรรค์ ชัยภูมิ 2X
เมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ 2XX
แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ 3XX
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ 8X
โนนสะอาดวิทยา ชัยภูมิ 2X
โรงเรียนกวางโจนศึกษา ชัยภูมิ X
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ชัยภูมิ X
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
โรงเรียนบ้านหันวิทยา ชัยภูมิ 6X
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ชัยภูมิ X
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ 9X
โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ชัยภูมิ X
โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ชัยภูมิ 2X
โรงเรียนสระพังวิทยาคม ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนหนองขามวิทยา ชัยภูมิ 1X
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ 5X
โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ 1XX
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ 6X
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ 1XX
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ชัยภูมิ 1X
โรงเรียนโนนกอกวิทยา ชัยภูมิ 9X
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ชัยภูมิ 3X
โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ชัยภูมิ 2X
ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร X
นาสักวิทยา ชุมพร X
นิรมลชุมพร ชุมพร X
ละแมวิทยา ชุมพร X
ศรียาภัย ชุมพร 1X
ศรียาภัย ๒ ชุมพร X
สวนศรีวิทยา ชุมพร X
สวีวิทยา ชุมพร X
สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร X
อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร X
เขาทะลุพิทยาคม ชุมพร X
เมืองหลังสวน ชุมพร X
กันตังพิทยากร ตรัง X
คันธพิทยาคาร ตรัง X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง X
จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง X
ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง X
ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง X
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง X
บูรณะรำลึก ตรัง X
ปัญญาวิทย์ ตรัง X
พรศิริกุล ตรัง X
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง X
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง X
วังวิเศษ ตรัง X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง ตรัง X
วิเชียรมาตุ ตรัง 2X
สภาราชินี 2 ตรัง X
สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง X
สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง X
ห้วยยอด ตรัง X
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง X
คลองใหญ่วิทยาคม ตราด X
ตราษตระการคุณ ตราด 1X
บ่อไร่วิทยาคม ตราด X
ราชประชานุเคราะห์ 49 ตราด X
สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด 1X
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ ตราด X
ตากพิทยาคม ตาก X
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก X
ป่าไม้อุทิศ 4 ตาก X
ผดุงปัญญา ตาก X
พบพระวิทยาคม ตาก X
พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตาก X
สรรพวิทยาคม ตาก 1X
อุ้มผางวิทยาคม ตาก 1X
แม่จะเราวิทยาคม ตาก X
นครนายกวิทยาคม นครนายก X
นวมราชานุสรณ์ นครนายก X
บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก 1X
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก X
ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก X
มาลาสวรรค์พิทยา นครนายก X
องครักษ์ นครนายก X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 1X
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม 1X
กำแพงแสนวิทยา นครปฐม X
คงทองวิทยา นครปฐม X
นักบุญเปโตร นครปฐม X
นาคประสิทธิ์ นครปฐม X
พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 3X
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม X
ภัทรญาณวิทยา นครปฐม X
มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม X
ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม X
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม X
ราชินีบูรณะ นครปฐม 1X
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม X
วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม X
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม นครปฐม X
ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม X
สระกะเทียมวิทยาคม สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์ นครปฐม X
สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม X
สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 1X
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม X
เจี้ยนหัว นครปฐม X
โรงเรียนทวารวดี นครปฐม X
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 1X
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 1X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม X
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นครปฐม 1X
กุดฉิมวิทยาคม นครพนม 1X
กุตาไก้วิทยาคม นครพนม 3X
คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม 5X
ค้อวิทยาคม นครพนม 5X
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นครพนม 2X
ท่าจำปาวิทยา นครพนม X
ธาตุพนม นครพนม 2XX
นครพนมวิทยาคม นครพนม 2XX
นาคำราษฎร์รังสรรค์ นครพนม 2X
นางัวราษฎร์รังสรรค์ นครพนม X
นาถ่อนพัฒนา นครพนม X
นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม 1X
นาแกพิทยาคม นครพนม 8X
นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม 2XX
บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม 6X
บ้านแพงพิทยาคม นครพนม 1XX
ปลาปากวิทยา นครพนม 8X
ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 3XX
พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม 5X
พะทายพิทยาคม นครพนม 5X
มหาวิทยาลัยนครพนม   นครพนม X
มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม X
รามราชพิทยาคม นครพนม X
วังยางวิทยาคม นครพนม X
วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ นครพนม X
ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม 5X
ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม X
สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม 1XX
สามผงวิทยาคม นครพนม 2X
หนองซนพิทยาคม นครพนม X
หนองแวงวิทยานุกูล นครพนม 3X
อุดมพัฒนศึกษา นครพนม X
อุเทนพัฒนา นครพนม 1XX
อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม 7X
เชียงยืนวิทยา นครพนม X
เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม 2XX
โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม X
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม 1XX
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม นครพนม X
โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ นครพนม 5X
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ นครพนม X
ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา 9X
ขามสะแกแสง นครราชสีมา 2XX
จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา 2X
จักราชวิทยา นครราชสีมา 3XX
ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา 1XX
ด่านขุนทด นครราชสีมา 2XX
ตะวันชัยวิทยา นครราชสีมา 1X
ท่าช้างราษฎร์บำรุง นครราชสีมา 9X
ธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา 5X
นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา 3X
บึงพะไล นครราชสีมา 7X
บุญวัฒนา นครราชสีมา 6XX
บุญวัฒนา 2 นครราชสีมา 5X
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา 2XX
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นครราชสีมา 2X
บ้านประสุข นครราชสีมา X
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา 1XX
บ้านไทยสามัคคี นครราชสีมา 2X
ปลูกปัญญา นครราชสีมา 1X
ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา 3XX
ปัญญาประทีป นครราชสีมา 1X
ปากช่อง นครราชสีมา 4XX
ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) นครราชสีมา X
พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา 6X
พิมายวิทยา นครราชสีมา 4XX
พุดซาพิทยาคม นครราชสีมา X
ภู่วิทยา นครราชสีมา 1XX
มหิศราธิบดี นครราชสีมา 1XX
มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา 3XX
มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา 1XX
มารีย์วิทยา นครราชสีมา 4XX
มิตรภาพวิทยา นครราชสีมา 1X
ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 5XX
ราชสีมาวิทยาลัย 2 นครราชสีมา 3XX
รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา 1XX
ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา 6X
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ นครราชสีมา X
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา 5X
วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี นครราชสีมา X
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นครราชสีมา 6XX
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา นครราชสีมา X
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง นครราชสีมา X
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย นครราชสีมา X
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 5X
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา 1X
ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา 4X
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นครราชสีมา นครราชสีมา X
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา 5X
สีดาวิทยา นครราชสีมา 1XX
สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 3XX
สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 7XX
สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา 1XX
หนองกราดวัฒนา นครราชสีมา X
หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา 6X
หนองบัวละครวิทยา นครราชสีมา 1X
หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา 7X
หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา 2X
ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา 3XX
อัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา 2XX
เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา 6X
เกียรติคุณวิทยา นครราชสีมา 2X
เจียรวนนท์อุทิศ 2 นครราชสีมา 1X
เทพาลัย นครราชสีมา X
เพชรหนองขาม นครราชสีมา X
เมืองคง นครราชสีมา 3XX
เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสีมา 3X
เสิงสาง นครราชสีมา 2XX
โคราชพิทยาคม นครราชสีมา 4X
โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา 4XX
โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา 1XX
โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา นครราชสีมา 1X
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) นครราชสีมา 4X
โรงเรียนกุดจิกวิทยา นครราชสีมา 4X
โรงเรียนครบุรี นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนคลองไผ่วิทยา นครราชสีมา 3X
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา นครราชสีมา 7X
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน นครราชสีมา X
โรงเรียนบัวลาย นครราชสีมา 4X
โรงเรียนบัวใหญ่ นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา 3X
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม นครราชสีมา 3X
โรงเรียนประทาย นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา นครราชสีมา 1X
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนปากช่อง 2 นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม นครราชสีมา 4X
โรงเรียนพระทองคำวิทยา นครราชสีมา 5X
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ นครราชสีมา 3X
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม นครราชสีมา 3X
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม นครราชสีมา 6X
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม นครราชสีมา 9X
โรงเรียนวังรางพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนวัดประชานิมิตร นครราชสีมา 8X
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นครราชสีมา 6X
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ โคราช นครราชสีมา X
โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา 3XX
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว นครราชสีมา X
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา 6X
โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา 2XX
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นครราชสีมา 6X
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม นครราชสีมา X
โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ นครราชสีมา 5X
โรงเรียนหินดาดวิทยา นครราชสีมา 5X
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา นครราชสีมา X
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม นครราชสีมา 2X
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม นครราชสีมา 5X
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา นครราชสีมา 1XX
โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม นครราชสีมา 2X
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร นครราชสีมา 4X
โรงเรียนเมืองยางศึกษา นครราชสีมา X
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ นครราชสีมา 2XX
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 นครราชสีมา 4X
โรงเรียนโยธินนุกูล นครราชสีมา 1X
กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช X
ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1X
ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช X
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1X
บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช X
ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช X
ปากพนัง นครศรีธรรมราช X
พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช X
มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช X
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช X
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช X
ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช X
สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1X
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช X
เขาพังไกร นครศรีธรรมราช X
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช 1X
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 1X
เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช X
แหลมราษฎร์บำรุง นครศรีธรรมราช X
โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช X
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช X
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช X
ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ X
ตะคร้อพิทยา นครสวรรค์ X
ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ X
ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ X
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 1X
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ 1X
พยุหะพิทยาคม นครสวรรค์ X
พยุหะวิทยา(วัดเขาแก้ว) นครสวรรค์ X
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ X
ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ X
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ X
สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1X
หนองบัว นครสวรรค์ X
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสวรรค์ X
เขาทองพิทยาคม นครสวรรค์ X
เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ X
โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ X
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์ X
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ X
ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ X
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี X
กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. นนทบุรี X
ชลประทานวิทยา นนทบุรี X
ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี X
นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี X
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี 1X
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี X
บางบัวทอง นนทบุรี X
ปากเกร็ด นนทบุรี 1X
พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี X
พระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี X
พิชญศึกษา นนทบุรี X
รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี X
ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี X
วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี X
ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี 2X
สตรีนนทบุรี นนทบุรี 1X
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 2X
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี X
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นนทบุรี X
อัมพรไพศาล นนทบุรี X
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี X
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 1X
เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี X
เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี X
โพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี X
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 นนทบุรี X
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี X
ไทรน้อย นนทบุรี X
ดารุสสาลาม นราธิวาส X
นราธิวาส นราธิวาส X
นราสิกขาลัย นราธิวาส X
มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส X
รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส X
สุคิรินวิทยา นราธิวาส X
สุไหงโกลก นราธิวาส X
อัครศาสน์วิทยา นราธิวาส X
อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2X
เจริญวิทยานุสรณ์ นราธิวาส X
แสงธรรมวิทยา(มูลนิธิ) นราธิวาส X
ทุ่งช้าง น่าน X
ท่าวังผาพิทยาคม น่าน X
นันทบุรีวิทยา น่าน X
นาน้อย น่าน X
นาหมื่นพิทยาคม น่าน X
บ่อเกลือ น่าน X
บ้านหลวง น่าน X
ปัว น่าน 1X
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน X
ศรีนครน่าน น่าน X
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน X
สตรีศรีน่าน น่าน 1X
สา น่าน X
เชียงกลางประชาพัฒนา น่าน X
เมืองยมวิทยาคาร น่าน X
แม่จริม น่าน X
ท่าดอกคำวิทยาคม บึงกาฬ X
นาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ 5X
บึงกาฬ บึงกาฬ 3XX
บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ 1XX
บุ่งคล้านคร บึงกาฬ 8X
บ้านหนองแก่งทราย บึงกาฬ X
ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ 2XX
พรเจริญวิทยา บึงกาฬ 2XX
ภูทอกวิทยา บึงกาฬ 2X
ศรีชมภูวิทยา บึงกาฬ 7X
ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ 2XX
สมสนุกพิทยาคม บึงกาฬ 2X
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ 3X
หนองหัวช้างวิทยา บึงกาฬ 3X
หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ 3X
หนองเข็งวิทยาคม บึงกาฬ X
เจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ 5X
เซกา บึงกาฬ 2XX
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ 5X
โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ 1XX
โนนคำพิทยาคม บึงกาฬ 1X
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ 3X
โพนทองประชาสรรค์ บึงกาฬ 4X
กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์ 5X
กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ 4XX
กลันทาพิทยาคม บุรีรัมย์ 3X
กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
จตุราษฎร์พิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
ชุมแสงพิทยาคม บุรีรัมย์ 6X
ดงพลองพิทยาคม บุรีรัมย์ X
ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ 6X
ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์ 1XX
ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์ 1X
ทุ่งแสงทองพิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
นางรอง บุรีรัมย์ 4XX
นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
นิภาศิริ บุรีรัมย์ 3X
บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ 2XX
บุญถึงวิทยานุสรณ์ บุรีรัมย์ 1X
บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 5XX
บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์ 4XX
บ้านบุวิทยาสรรค์ บุรีรัมย์ 4X
ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 4XX
ปะคำพิทยาคม บุรีรัมย์ X
พนมรุ้ง บุรีรัมย์ 4X
พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์ 6X
พุทไธสง บุรีรัมย์ 3XX
ภัทรบพิตร บุรีรัมย์ 1XX
มีชัยพัฒนา บุรีรัมย์ 1X
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์ 9X
ราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ X
ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1X
ร่วมจิตต์วิทยา บุรีรัมย์ X
ร่อนทองพิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ 3XX
ละหานทรายวิทยา บุรีรัมย์ 3X
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 4XX
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง บุรีรัมย์ X
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ X
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง บุรีรัมย์ X
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1XX
ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บุรีรัมย์ X
สตึก บุรีรัมย์ 3XX
สองห้องพิทยาคม บุรีรัมย์ X
สะแกพิทยาคม บุรีรัมย์ 5X
สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์ 8X
สูงเนินพิทยาคม บุรีรัมย์ 3X
หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ 3XX
หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์ 5X
อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์ 4X
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์ 2XX
เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์ 1XX
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ X
เหลืองพนาวิทยาคม บุรีรัมย์ 2X
แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ 6X
แสนสุข บุรีรัมย์ 2X
โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์ 8X
โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ X
โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา บุรีรัมย์ 1XX
โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร บุรีรัมย์ 5X
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) บุรีรัมย์ 1XX
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี 1X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี 2X
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี X
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 1X
ธัญบุรี ปทุมธานี X
ธัญรัตน์ ปทุมธานี X
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี X
ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ปทุมธานี X
ปทุมวิไล ปทุมธานี 1X
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี X
วัดเขียนเขต ปทุมธานี X
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 2X
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี X
สายปัญญารังสิต ปทุมธานี X
สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี X
หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี X
หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี 1X
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ปทุมธานี X
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี X
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี X
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ปทุมธานี X
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ปทุมธานี X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ปทุมธานี X
โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี X
กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ X
ธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธ์ X
บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ X
ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ X
วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ X
วันทามารีอา ประจวบคีรีขันธ์ X
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ X
สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ X
หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ X
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ X
หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ X
อรุณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ X
อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์ X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ X
กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี X
กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี X
ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี X
ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี 2X
ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 1X
มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี X
มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปราจีนบุรี 1X
มารีวิทยา ปราจีนบุรี 1X
มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 1X
วังตะเคียนวิทยาคม ปราจีนบุรี X
สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี X
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี X
จงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี X
ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี X
ดารุลอูลูมวิทยา ปัตตานี X
พัฒนาอิสลาม ปัตตานี X
พีระยานาวินคลองหินวิทยา ปัตตานี X
มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี X
รัศมีสถาปนา ปัตตานี X
ราษฎร์ประชานุเคราะห์ ปัตตานี X
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ปัตตานี X
ศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี X
ศิริราษฏร์สามัคคี ปัตตานี X
สามารถดีวิทยา ปัตตานี X
สายบุรี 'แจ้งประชาคาร' ปัตตานี X
สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี X
อรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี X
อิสลามนิติวิทย์ ปัตตานี X
เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี X
เตรียมศึกษาวิทยา ปัตตานี X
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี X
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี X
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา 1X
ท่าเรือ นิตยานุกูล'' พระนครศรีอยุธยา X
บางบาล พระนครศรีอยุธยา X
บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา X
บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา X
บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑'' พระนครศรีอยุธยา X
บ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา X
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา X
ภาชี สุนทรวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา X
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา X
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา พระนครศรีอยุธยา X
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา X
อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา X
อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 2X
อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ พระนครศรีอยุธยา X
เสนา เสนาประสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา X
โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร พระนครศรีอยุธยา X
จุนวิทยาคม พะเยา X
ดงเจนวิทยาคม พะเยา X
ดอกคำใต้วิทยาคม พะเยา X
ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา X
พะเยาพิทยาคม พะเยา X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา X
เชียงคำวิทยาคม พะเยา X
เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา X
แม่ใจวิทยาคม พะเยา 1X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 1X
ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 1X
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) พังงา X
ทับปุดวิทยา พังงา X
ท้ายเหมืองวิทยา พังงา X
ราชประชานุเคราะห์ 35 พังงา X
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา X
เกาะยาววิทยา พังงา X
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา X
กงหราพิชากร พัทลุง X
ควนขนุน พัทลุง X
ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง X
ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง X
พัทลุง พัทลุง 2X
พัทลุงพิทยาคม พัทลุง X
ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง X
สตรีพัทลุง พัทลุง 1X
หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง X
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง X
กำแพงดินพิทยาคม พิจิตร X
ตะพานหิน พิจิตร 1X
บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร 1X
พิจิตรพิทยาคม พิจิตร 1X
วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร X
วังโมกข์พิทยาคม พิจิตร X
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พิจิตร X
สากเหล็กวิทยา พิจิตร X
หนองโสนพิทยาคม พิจิตร X
เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร X
เนินปอรังนกชนูทิศ พิจิตร X
โรงเรียนบางลายพิทยาคม พิจิตร X
คันโช้งพิทยาคม พิษณุโลก X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 1X
จ่านกร้อง พิษณุโลก X
ชาติตระการวิทยา พิษณุโลก X
ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ พิษณุโลก X
ท่าทองพิทยาคม พิษณุโลก X
นครไทย พิษณุโลก X
บ้านน้ำจวง พิษณุโลก X
ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก X
ผดุงราษฎร์ พิษณุโลก X
พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก X
พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก X
พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก X
ราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลก X
วังทองพิทยาคม พิษณุโลก X
วังมะด่านพิทยาคม พิษณุโลก X
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก พิษณุโลก X
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก X
สวนเมี่ยงวิทยา พิษณุโลก X
เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 3X
เซนต์นิโกลาส พิษณุโลก X
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก 1X
เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก X
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม พิษณุโลก X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก X
ขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต X
ดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต X
ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต X
มุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต X
วิชิตสงคราม ภูเก็ต X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต X
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต X
สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 1X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต X
เมืองถลาง ภูเก็ต X
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ภูเก็ต X
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต X
กันทรวิชัย มหาสารคาม 5X
กู่ทองพิทยาคม มหาสารคาม X
ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม 8X
ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสารคาม 3X
ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม 5X
นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม 1XX
นาภูพิทยาคม มหาสารคาม 5X
นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 2XX
นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม 4X
บรบือ มหาสารคาม 2XX
บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม 2XX
ผดุงนารี มหาสารคาม 4XX
พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม 3XX
มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม X
มหาวิชานุกูล มหาสารคาม 1X
มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม 7X
มิตรภาพ มหาสารคาม 4X
วังยาวศึกษาวิทย์ มหาสารคาม 2X
วาปีปทุม มหาสารคาม 4XX
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม X
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มหาสารคาม X
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มหาสารคาม 3XX
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม มหาสารคาม 6XX
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มหาสารคาม X
สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 6XX
เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 1XX
เขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 2X
เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม 2XX
เหล่ายาววิทยาคาร มหาสารคาม 2X
โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม 2XX
โนนราษีวิทยา มหาสารคาม 1X
โนนแดงวิทยาคม มหาสารคาม X
โพนงามพิทยานุกูล มหาสารคาม 1X
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม 6X
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม มหาสารคาม 6X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาสารคาม 3XX
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม 4X
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม 5X
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม มหาสารคาม X
โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม มหาสารคาม 4X
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร มหาสารคาม 1X
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม มหาสารคาม 5X
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ มหาสารคาม X
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม มหาสารคาม 3X
คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร 3X
คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร 1XX
คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร 3X
คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร 2X
คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร 1XX
จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร 1XX
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร 4X
ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร 3X
ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร 9X
ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร X
ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร 1XX
นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร 7X
นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร 2X
นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร 2X
ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร 4X
ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร 7X
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร 1X
มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร 1XX
มุกดาหาร มุกดาหาร 3XX
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร 2X
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร 3XX
หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร 1XX
หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร 2X
หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร 4X
อุดมวิทย์ มุกดาหาร 2X
เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร 1X
เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร X
โชคชัยวิทยา มุกดาหาร 1X
โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร 2X
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) มุกดาหาร X
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 1X
คัมภีร์วิทยา ยะลา X
ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา X
เบตง'วีระราษฎร์ประสาน' ยะลา X
กุดชุมวิทยาคม ยโสธร 2XX
กู่จานวิทยาคม ยโสธร 1X
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร 3XX
คำเตยวิทยา ยโสธร X
ค้อวังวิทยาคม ยโสธร 1XX
ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร X
ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร 5X
ทรายมูลวิทยา ยโสธร 1XX
นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร X
บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร 3X
ป่าติ้ววิทยา ยโสธร 6X
มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร 1XX
ยโสธรพิทยาคม ยโสธร 4XX
ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร X
ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ยโสธร 9X
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร 7XX
ศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร 2X
ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร 2X
สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร 6X
สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร X
สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร 2X
ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร 4X
เลิงนกทา ยโสธร 3XX
โพนงามพิทยาคาร ยโสธร 3X
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม ยโสธร 2X
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 ยโสธร 7X
กระบุรีวิทยา ระนอง X
กะเปอร์วิทยา ระนอง X
พิชัยรัตนาคาร ระนอง X
สตรีระนอง ระนอง X
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง X
กวงฮั้ว ระยอง X
กำเนิดวิทย์ ระยอง 1X
ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง X
นิคมวิทยา ระยอง X
บ้านค่าย ระยอง X
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง X
ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง X
พัฒนเวชศึกษา ระยอง X
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง X
มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 1X
ระยองวิทยาคม ระยอง 1X
วังจันทร์วิทยา ระยอง 1X
วัดป่าประดู่ ระยอง 3X
สองภาษาระยอง ระยอง X
สุนทรภู่พิทยา ระยอง X
ห้วยยางศึกษา ระยอง X
อัสสัมชัญระยอง ระยอง X
เขาชะเมาวิทยา ระยอง X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง 1X
เซนต์โยเซฟระยอง ระยอง X
เพรักษมาตาวิทยา ระยอง X
แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง 1X
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ระยอง X
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระยอง 1X
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี X
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี X
ดรุณาราชบุรี ราชบุรี X
นารีวิทยา ราชบุรี X
นารีวุฒิ ราชบุรี X
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี 1X
บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี X
ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี X
ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี X
รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี X
ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี X
สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี X
หนองโพวิทยา ราชบุรี X
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี X
โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี X
การกุศลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด X
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 2X
ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด 5X
คำนาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด 2X
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด 3XX
จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 2X
จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด 2XX
จารุณีศึกษา ร้อยเอ็ด X
ช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด 3X
ดูกอึ่งประชาสามัคคี ร้อยเอ็ด X
ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด 9X
ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด 1X
ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด 1X
ธงธานี ร้อยเอ็ด 5X
ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด 5X
น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด 1X
ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด 2XX
ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ ร้อยเอ็ด X
ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด 2X
พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 3XX
พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6X
พลับพลาวิทยาคม ร้อยเอ็ด X
มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) ร้อยเอ็ด 1X
ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด 4X
ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 1X
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 6XX
วังหลวงวิทยาคม ร้อยเอ็ด 2X
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ร้อยเอ็ด 6X
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด X
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ร้อยเอ็ด X
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด X
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด X
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 7XX
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา ร้อยเอ็ด X
ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 3X
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 1XX
ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 7X
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 4X
สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 6XX
สามขาท่าหาดยาววิทยา ร้อยเอ็ด X
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด 4XX
สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 2XX
สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 1X
หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 4X
หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 1XX
หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด 3X
หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด 5X
อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด 1XX
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 5X
เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด 3X
เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 8X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6X
เทพบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยเอ็ด X
เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด 1XX
เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด 1XX
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 7X
เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด 3XX
เหล่าหลวงประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 2X
โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด 7X
โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด X
โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด 9X
โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 8X
โพธิ์แก้วประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด 1X
โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด 3XX
โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด 7X
โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' ร้อยเอ็ด 1X
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 3X
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ร้อยเอ็ด 1X
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด 4X
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ร้อยเอ็ด 8X
โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด 5X
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยเอ็ด 2X
ขุนรามวิทยา ลพบุรี X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี 3X
ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี 3X
ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี X
ท่าหลวงวิทยาคม ลพบุรี X
บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี X
พระนารายณ์ ลพบุรี X
พัฒนานิคม ลพบุรี X
พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 2X
ลำสนธิวิทยา ลพบุรี X
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ลพบุรี X
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี 1X
สระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี X
สัตยาไส ลพบุรี X
หนองม่วงวิทยา ลพบุรี X
อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ลพบุรี X
โคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี X
โคกสลุงวิทยา ลพบุรี X
โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี X
โคกเจริญวิทยา ลพบุรี X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี X
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี X
บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง X
ลำปางกัลยาณี ลำปาง X
วังเหนือวิทยา ลำปาง X
วิชชานารี ลำปาง X
อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง X
อ้อมอารีพิทยา ลำปาง X
เถินวิทยา ลำปาง X
เสริมงามวิทยาคม ลำปาง X
แจ้ห่มวิทยา ลำปาง X
แม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง X
จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน X
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน X
ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน X
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน X
เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ลำพูน X
เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน X
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ลำพูน X
กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ 4X
กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ 5XX
กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ X
กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ 3XX
กำแพง ศรีสะเกษ 3XX
ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 5XX
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ 2XX
จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ X
ตูมวิทยา ศรีสะเกษ 3X
ทุ่งสิมวิทยาคม ศรีสะเกษ X
นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ 6X
บัวน้อยวิทยา ศรีสะเกษ 1X
บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ X
บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 4X
บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ 1XX
บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 5X
ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ 2X
ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 2XX
ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ 5X
พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ X
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ X
ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ 6X
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ 6X
มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ 1X
ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6X
ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ X
ละทายวิทยา ศรีสะเกษ 4X
ละลมวิทยา ศรีสะเกษ 6X
ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ 4X
วัดจันทาราม ศรีสะเกษ X
วัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ 1XX
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ศรีสะเกษ 2XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ศรีสะเกษ 1X
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ X
ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ X
ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ 1XX
ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 6XX
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 2X
สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ 5XX
สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ X
สัมมาสิกขาศีรษะอโศก ศรีสะเกษ X
สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ 2X
ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ 8X
หนองคูวิทยา ศรีสะเกษ X
ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ 2X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6X
เบญจประชาสรรค์ ศรีสะเกษ X
เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ 1XX
โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ศรีสะเกษ X
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ศรีสะเกษ 4X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ 7X
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ 2XX
โรงเรียนดงรักวิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ศรีสะเกษ X
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนราษีไศล ศรีสะเกษ 1XX
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา ศรีสะเกษ 3X
โรงเรียนสายธารวิทยา ศรีสะเกษ 6X
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสะเกษ 3X
โรงเรียนหวายคำวิทยา ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม ศรีสะเกษ 1X
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ศรีสะเกษ 2X
โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม ศรีสะเกษ X
โรงเรียนไตรมิตร ศรีสะเกษ 5X
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ 1XX
ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ 2X
การกุศลวัดบูรพา สกลนคร 1X
กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร 1XX
กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร 7X
กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร 1XX
คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร 1XX
คำเพิ่มพิทยา สกลนคร 7X
ช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร 1X
ดงมะไฟวิทยา สกลนคร 4X
ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร 2X
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร 8X
ธรรมบวรวิทยา สกลนคร 8X
ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร 4XX
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร 4X
บะฮีวิทยาคม สกลนคร 3X
บ้านบัวราษฎร์บำรุง สกลนคร 2X
บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร 2XX
บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 สกลนคร 5X
พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 1XX
พังโคนวิทยาคม สกลนคร 1XX
มัธยมวานรนิวาส สกลนคร 3XX
มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร 1XX
ร่มเกล้า สกลนคร 1XX
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร 8XX
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สกลนคร X
ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร 4X
สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร 2XX
สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 6XX
สว่างแดนดิน สกลนคร 2XX
สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 1X
ส่องดาววิทยาคม สกลนคร 7X
หนองหลวงศึกษา สกลนคร 4X
หนองแวงวิทยา สกลนคร 2X
อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร 2XX
เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) สกลนคร 5X
เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สกลนคร 4X
เซนต์โยเซฟท่าแร่ สกลนคร 6X
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 5XX
เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร 1XX
เทพสวัสดิ์วิทยา สกลนคร 2X
แวงพิทยาคม สกลนคร 6X
โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร 6X
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สกลนคร X
โพนงามศึกษา สกลนคร 1XX
โพนพิทยาคม สกลนคร 2X
โรงเรียนคำยางพิทยาคม สกลนคร X
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สกลนคร 4X
โรงเรียนภูดินแดงวิทยา สกลนคร 1XX
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา สกลนคร 1XX
โรงเรียนร่มไทรวิทยา สกลนคร 1X
โรงเรียนสกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2) สกลนคร 9X
โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สกลนคร X
กิตติวิทย์บ้านพรุ สงขลา X
จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา X
จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา X
ตายุตตอลิบีน สงขลา X
ท่าใหญ่วิทยา สงขลา X
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา X
นาทวีวิทยาคม สงขลา X
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 1X
มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา 1X
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา X
วชิรานุกูล สงขลา X
วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา X
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา X
สมบูรณ์ศาสน์ สงขลา X
สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา X
ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา X
หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 1X
หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา X
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา X
เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา X
เทพา สงขลา X
แจ้งวิทยา สงขลา X
แสงทองวิทยา สงขลา X
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก สงขลา X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 1X
ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ สตูล X
ดารุลอูลูม สตูล X
ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล X
ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล X
พิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2X
มุสลิมศึกษา สตูล X
ละงูพิทยาคม สตูล X
สตูลวิทยา สตูล 1X
Concordian International School สมุทรปราการ X
Thai Sikh international school at Samut Prakan สมุทรปราการ X
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ X
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ X
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ X
บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ 1X
บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ X
บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ X
ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ X
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ X
พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ X
มัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ X
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมุทรปราการ X
ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ X
ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 1X
วัดทรงธรรม สมุทรปราการ X
วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ X
สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ X
สมุทรปราการ สมุทรปราการ X
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ X
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ X
อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1X
เซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ X
เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ X
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ X
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ X
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สมุทรปราการ X
โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน (TCIS) สมุทรปราการ X
โรงเรียนเกริกวิทยาลัย สมุทรปราการ X
โรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมเกษสุวรรณ สมุทรปราการ X
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ สมุทรปราการ X
ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม X
ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม X
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร X
ทานตะวันไตรภาษา สมุทรสาคร X
สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร 1X
สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร X
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร X
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมุทรสาคร X
ซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี X
บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี X
ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี X
มวกเหล็กวิทยา สระบุรี X
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สระบุรี X
สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 2X
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี 1X
สุธีวิทยา สระบุรี X
หนองแค สรกิจพิทยา สระบุรี X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สระบุรี X
เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี X
เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล สระบุรี X
แก่งคอย สระบุรี 1X
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สระบุรี X
โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ สระบุรี X
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน สระบุรี X
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท สระบุรี X
คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว X
ดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว X
ตาพระยา สระแก้ว X
ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว X
ทัพราชวิทยา สระแก้ว X
ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว X
วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว X
วังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว X
สระแก้ว สระแก้ว 1X
อรัญประเทศ สระแก้ว 2X
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สระแก้ว X
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว X
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สระแก้ว X
โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว X
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สระแก้ว X
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สระแก้ว X
บางระจันวิทยา สิงห์บุรี X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี X
สิงห์บุรี สิงห์บุรี 1X
กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี X
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี X
ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี X
ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี X
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี 1X
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี X
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี X
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สุพรรณบุรี X
บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี X
บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี X
บ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี X
วังหว้าราษฎร์สามัคคี สุพรรณบุรี X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี X
สงวนหญิง สุพรรณบุรี 3X
สรวงสุทธาวิทยา สุพรรณบุรี X
สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี X
หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี X
อู่ทอง สุพรรณบุรี X
อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี X
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี X
ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี X
ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี X
ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี X
ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี X
บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี X
บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี X
บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี X
พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี X
พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี X
พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี X
พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี X
พ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี X
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1X
มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี X
มัธยมพุทธนิคม สุราษฎร์ธานี X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี X
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ สุราษฎร์ธานี X
ศิริสาธิต สุราษฎร์ธานี X
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1X
สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี X
สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 1X
เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี X
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี X
เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี X
เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี X
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี X
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี X
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี X
โรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี X
ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี X
กระเทียมวิทยา สุรินทร์ X
กาบเชิงวิทยา สุรินทร์ 9X
กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์ 2X
ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์ 1XX
ขวาวใหญ่วิทยา สุรินทร์ 1X
จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ 2XX
จารย์วิทยาคาร สุรินทร์ X
ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1XX
ดอนแรดวิทยา สุรินทร์ 3X
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ X
ตานีวิทยา สุรินทร์ 5X
ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์ 3X
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ 2XX
ธาตุศรีนคร สุรินทร์ 3X
นาดีวิทยา สุรินทร์ 5X
นาบัววิทยา สุรินทร์ X
นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์ 8X
บัวเชดวิทยา สุรินทร์ 2XX
บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์ 2X
บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) สุรินทร์ 3X
ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ 3XX
ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์ 2X
ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์ X
พญารามวิทยา สุรินทร์ 2X
พนมดงรักวิทยา สุรินทร์ 1XX
พนาสนวิทยา สุรินทร์ X
พรมเทพพิทยาคม สุรินทร์ X
มัธยมศรีลำเภาลูน สุรินทร์ X
ยางวิทยาคาร สุรินทร์ 3X
รัตนบุรี สุรินทร์ 3XX
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ 1XX
ลานทรายพิทยาคม สุรินทร์ 5X
ลำพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร์ X
วังข่าพัฒนา สุรินทร์ 1X
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท สุรินทร์ X
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ 9X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์ X
วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ 2XX
ศรีณรงค์พิทยาลัย สุรินทร์ X
ศรีสุขวิทยา สุรินทร์ X
ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์ X
ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ 3XX
สนมวิทยาคาร สุรินทร์ 1XX
สวายวิทยาคาร สุรินทร์ 8X
สังขะ สุรินทร์ 3XX
สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ 2XX
สินรินทร์วิทยา สุรินทร์ 1XX
สิรินธร สุรินทร์ 5XX
สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ 1XX
สุรวิทยาคาร สุรินทร์ 5XX
หนองขุนศรีวิทยา สุรินทร์ 2X
หนองสนิทวิทยา สุรินทร์ 1X
หนองอียอวิทยา สุรินทร์ 1X
หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์ X
ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์ X
เชื้อเพลิงวิทยา สุรินทร์ X
เทนมีย์มิตรประชา สุรินทร์ 3X
เทพอุดมวิทยา สุรินทร์ X
เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1XX
เมืองบัววิทยา สุรินทร์ 7X
เมืองลีงวิทยา สุรินทร์ 2X
เมืองแกพิทยาสรรค์ สุรินทร์ 1X
แตลศิริวิทยา สุรินทร์ 3X
แนงมุดวิทยา สุรินทร์ 8X
โคกยางวิทยา สุรินทร์ 4X
โชคเพชรพิทยา สุรินทร์ 2X
โนนเทพ สุรินทร์ 2X
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ สุรินทร์ 7X
โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 1X
ไทรแก้ววิทยา สุรินทร์ X
กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย X
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย X
ลิไทพิทยาคม สุโขทัย X
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย X
สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย X
สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย X
อุดมดรุณี สุโขทัย 1X
เมืองเชลียง สุโขทัย X
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สุโขทัย X
โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย X
กวนวันวิทยา หนองคาย X
กุดบงพิทยาคาร หนองคาย 1XX
ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย 3XX
ถ่อนวิทยา หนองคาย 2X
ท่าบ่อ หนองคาย 3XX
ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย 2X
นาดีพิทยาคม หนองคาย 4X
นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย X
น้ำสวยวิทยา หนองคาย 5X
ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย 4XX
ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย 4X
ปากสวยพิทยาคม หนองคาย 6X
ฝางพิทยาคม หนองคาย 1X
พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย 2X
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม หนองคาย 3X
พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย 2X
พานพร้าว หนองคาย 5X
ราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย 2X
ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย หนองคาย 7X
ร่มธรรมานุสรณ์ หนองคาย 3X
วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย 3X
วังม่วงพิทยาคม หนองคาย 3X
วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย 1XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองคาย X
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย หนองคาย X
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซี่ยน หนองคาย X
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย 7X
สังคมวิทยา หนองคาย 1XX
หนองคายวิทยาคาร หนองคาย 1XX
หลวงพ่อดำวิทยา หนองคาย X
หินโงมพิทยาคม หนองคาย 2X
เซิมพิทยาคม หนองคาย 8X
เดื่อวิทยาคาร หนองคาย 2X
เวียงคำวิทยาคาร หนองคาย 1X
โคกคอนวิทยาคม หนองคาย 4X
โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย 3X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย หนองคาย 1X
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย 4X
กศน.อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู X
กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู 1X
กุดดู่พิทยาคม หนองบัวลำภู X
กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู 2X
คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู 3XX
จริยานุสรณ์ หนองบัวลำภู 3X
นากอกวิทยาคาร หนองบัวลำภู 2X
นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู 1XX
นาแกวิทยา หนองบัวลำภู 4X
บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู 3X
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู 6X
พิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู 9X
ภูซางใหญ่วิทยาคม หนองบัวลำภู 2X
ยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวลำภู 5X
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 3XX
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู X
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู 3XX
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู 1XX
หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู 4XX
หนองสวรรค์วิทยาคาร หนองบัวลำภู 3X
หนองเรือพิทยาคม หนองบัวลำภู X
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 1X
โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู 1XX
โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู 4X
คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ 5X
จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ 1X
ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ 2XX
นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ X
นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ X
นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ X
น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ 1X
ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2XX
ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ 1X
พนาศึกษา อำนาจเจริญ 1XX
มัธยมแมด อำนาจเจริญ X
ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ X
ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ 3X
ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ 6X
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ X
ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ 8X
สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ 4X
หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ 1XX
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5XX
อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ X
อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ X
เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 1XX
ต่างประเทศ อื่นๆ 1X
ไม่ระบุโรงเรียน อื่นๆ X
International Community School Udon Thani อุดรธานี X
กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี 1XX
กุมภวาปี อุดรธานี 3XX
กู่แก้ววิทยา อุดรธานี 6X
จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี 3X
จำปาโมงวิทยาคาร อุดรธานี 1X
ช่างกลอุดรธานี อุดรธานี 4XX
ดงเย็นพิทยาคาร อุดรธานี 3X
ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 9X
ตาดทองพิทยาคม อุดรธานี 1X
ทมนางามวิทยาคม อุดรธานี X
ทรัพย์อุดมวิทยา อุดรธานี 1X
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 3X
ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี 6X
ธาตุโพนทองวิทยาคม อุดรธานี X
นานกชุมวิทยาคม อุดรธานี X
นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี X
นิคมสงเคราะห์วิทยา อุดรธานี X
น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) อุดรธานี 2X
น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี 2XX
บ้านดุงวิทยา อุดรธานี 3XX
บ้านหมากแข้ง อุดรธานี 9X
บ้านเชียงวิทยา อุดรธานี 3X
ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 5X
ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี 3XX
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดศรีสวาท อุดรธานี X
พิชญบัณฑิต 2 อุดรธานี X
พิชญวิทย์ อุดรธานี 3X
พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี 6X
ภูพระบาทวิทยา อุดรธานี X
ภูพานวิทยา อุดรธานี X
ภูมิพิชญ อุดรธานี 1X
มัธยมศึกษาวัดปัทมากร อุดรธานี 2X
มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี 3X
ยิ่งยวดพิทยานุกูล อุดรธานี X
ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี 1XX
วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี 1XX
วัดศิรินทราวาส อุดรธานี X
วัดศิริมงคล อุดรธานี X
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี X
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อุดรธานี 2XX
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี อุดรธานี 7X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี 5XX
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อุดรธานี 4X
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี X
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุดรธานี 7XX
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อุดรธานี X
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง อุดรธานี X
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี อุดรธานี 1XX
ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี 2XX
สตรีราชินูทิศ อุดรธานี 6XX
สร้างคอมวิทยา อุดรธานี 1XX
สามพร้าววิทยา อุดรธานี 4X
สามพาดพิทยาคาร อุดรธานี 2X
สามัคคีพิทยาคาร อุดรธานี 2X
สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี 1X
สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี 7X
หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี 1X
หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี 1XX
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี 6X
หนองหานวิทยา อุดรธานี 3XX
หนองแดงวิทโยดม อุดรธานี X
หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี 1XX
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี 6X
อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี 2X
อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี 3X
อุดรพัฒนศึกษา อุดรธานี X
อุดรพัฒนาการ อุดรธานี 2XX
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี 3XX
อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 8XX
เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี X
เซนต์เมรี่ อุดรธานี 1XX
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี 2XX
เทพนุสรณ์ อุดรธานี 1X
เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี 1XX
เสอเพลอพิทยาคม อุดรธานี 4X
โนนสะอาดชุมแสงวิทยา อุดรธานี 3X
โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี 8X
โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี 6X
โพนสูงพัฒนศึกษา อุดรธานี 2X
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อุดรธานี 8X
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อุดรธานี 7X
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี 2X
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม อุดรธานี X
โรงเรียนพังงูพิทยาคม อุดรธานี X
โรงเรียนพันดอนวิทยา อุดรธานี 4X
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี อุดรธานี 1XX
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 6X
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า อุดรธานี 5X
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อุดรธานี 4X
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี 2X
ไชยวานวิทยา อุดรธานี 4X
ทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ X
ท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ X
บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ X
พิชัย อุตรดิตถ์ X
ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ X
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ X
อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ X
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ X
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี X
การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี X
บ้านทุ่งนาวิทยา อุทัยธานี X
บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี X
พระสุธรรมยานเถระวิทยา อุทัยธานี X
หนองฉางวิทยา อุทัยธานี X
อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อุทัยธานี X
อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี X
กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี 1XX
ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี X
ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี 5X
ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี 6X
ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 1XX
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี 1XX
นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี X
นาจะหลวย อุบลราชธานี 2XX
นารีนุกูล อุบลราชธานี 5XX
นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี 2X
นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี 1X
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี 1XX
นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี 9X
น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี 2XX
บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี 3XX
บ้านพิณโท อุบลราชธานี 3X
ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี 1XX
ปทุมวิทยากร อุบลราชธานี X
ปลาขาววิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 1X
พรเมตตาคริสเตียน อุบลราชธานี X
พังเคนพิทยา อุบลราชธานี 8X
มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี 3XX
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี 2XX
ยุวทูตศึกษา 2 อุบลราชธานี X
ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 7X
ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี 4XX
วารินชำราบ อุบลราชธานี 1XX
วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี 8X
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อุบลราชธานี 2XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม อุบลราชธานี X
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อุบลราชธานี 5XX
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี X
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2XX
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี 11XX
ศรีน้ำคำศึกษา อุบลราชธานี X
ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี 2XX
สมเด็จ อุบลราชธานี X
สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี X
สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี 4X
สัมมาสิกขาราชธานีอโศก อุบลราชธานี X
สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี 1XX
สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 8X
หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี X
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี X
หหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี 8X
ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี X
อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี 1XX
อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 1XX
อาเวมารีอา อุบลราชธานี 1XX
อุบลปัญญานุกูล อุบลราชธานี 1X
อุบลวิทยากร อุบลราชธานี 3X
อ่างศิลา อุบลราชธานี 6X
ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 อุบลราชธานี 1X
เกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี 5X
เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี 2XX
เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี 3XX
เดชอุดม อุบลราชธานี 5XX
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี 1XX
เบญจธัญพิทยา อุบลราชธานี X
เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 6XX
เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี 7X
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 5X
โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี 6X
โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี 3X
โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี 1XX
โรงเรียนนาคำวิทยา อุบลราชธานี 3X
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อุบลราชธานี 5X
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี 1XX
โรงเรียนบัวงามวิทยา อุบลราชธานี 1XX
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 4XX
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี X
โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาอุบล อุบลราชธานี 2X
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อุบลราชธานี 7X
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อุบลราชธานี 4X
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อุบลราชธานี 3X
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม อุบลราชธานี 1X
ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี 3X
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ่างทอง X
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง X
วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง X
สตรีอ่างทอง อ่างทอง 1X
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง 1X
โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง X
โยธินบูรณะ อ่างทอง อ่างทอง X
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง X
จันจว้าวิทยาคม เชียงราย X
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย X
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย X
นุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย X
บุญเรืองวิทยาคม เชียงราย X
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เชียงราย X
พญาเม็งราย เชียงราย X
พานพิทยาคม เชียงราย X
ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชียงราย X
วาวีวิทยาคม เชียงราย X
สามัคคีวิทยาคม เชียงราย X
เชียงของวิทยาคม เชียงราย X
เชียงรายวิทยาคม เชียงราย X
เชียงแสนวิทยาคม เชียงราย X
เด็กดีพิทยาคม เชียงราย X
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เชียงราย X
เทิงวิทยาคม เชียงราย X
เวียงชัยวิทยาคม เชียงราย X
เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย X
เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย X
แม่จันวิทยาคม เชียงราย X
แม่ลาววิทยาคม เชียงราย X
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชียงราย X
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย 1X
กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ X
ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่ X
นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ X
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ X
พระหฤทัย เชียงใหม่ X
พร้าววิทยาคม เชียงใหม่ X
มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ 1X
ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ X
รังษีวิทยา เชียงใหม่ X
วชิรวิทย์เชียงใหม่ เชียงใหม่ X
วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ X
วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่ X
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ X
สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ X
สันกำแพง เชียงใหม่ X
สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่ X
สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ X
สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่ X
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ X
อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ X
เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ X
เชียงใหม่คริสเตียน เชียงใหม่ X
เชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ X
เทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ X
เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ X
แม่แจ่ม เชียงใหม่