ภาษาไทย | English

person
lock

หมายเหตุ : สมัคร TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ สำหรับ หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สมัครที่ https://regiscs.kku.ac.th

การสมัครรอบที่ 5 รับตรงอิสระ : ผู้ที่เคยสมัครรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 โควตาอีสาน ผ่านระบบม.ขอนแก่น ให้ใช้ account เดิมเข้าสู่ระบบสมัคร และผู้ที่ยังไม่เคยสมัครผ่านระบบของ ม.ขอนแก่น ให้ลงทะเบียนใหม่ ลงทะเบียนใหม่

- ลืมรหัสผ่าน
กรณีเข้าใช้งานด้วยบัญชีของ มข.

- นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมโดยใช้
รหัสประชาชน เป็น Username และ
รหัสนักเรียน เป็น Password

- นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องทำการลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรมก่อน โดยสามารถ

ลงทะเบียนได้โดยคลิกที่นี่ "ลงทะเบียนใหม่"
กรณีเข้าใช้งานด้วยบัญชีของ mytcas.com

- นักเรียนต้องทำการลงทะเบียนข้อมูล TCAS62 กับทาง mytcas.com ก่อนที่จะใช้งาน TCAS62

- สำหรับการเข้าใช้งานระบบให้ใช้ Username & Password เดียวกับระบบ mytcas.com

- ลงทะเบียนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ
© 2018 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น