ภาษาไทย | English

person
lock
กรณีเข้าใช้งานด้วยบัญชีของ mytcas.com

- นักเรียนต้องทำการลงทะเบียนข้อมูล TCAS62 กับทาง mytcas.com ก่อนที่จะใช้งาน คลิกที่นี่ http://mytcas.com เพื่อสมัครลงทะเบียน TCAS62

- สำหรับการเข้าใช้งานระบบให้ใช้ Username & Password เดียวกับระบบ mytcas.com

กรณีเข้าใช้งานด้วยบัญชีของ มข.

- นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมโดยใช้
รหัสประชาชน เป็น Username และ
รหัสนักเรียน เป็น Password

- นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องทำการลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรมก่อน โดยสามารถ

ลงทะเบียนได้โดยคลิกที่นี่ "ลงทะเบียนใหม่"
© 2018 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น