ภาษาไทย | English

person
lock

สำหรับการเข้าใช้งานระบบรับสมัครในรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้นักเรียนเข้าใช้งานด้วยบัญชีของ มข. เท่านั้น

- ลืมรหัสผ่าน
กรณีเข้าใช้งานด้วยบัญชีของ มข.

- นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมโดยใช้
รหัสประชาชน เป็น Username และ
รหัสนักเรียน เป็น Password

- นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนอกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องทำการลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรมก่อน โดยสามารถ

กรณีเข้าใช้งานด้วยบัญชีของ mytcas.com

- นักเรียนต้องทำการลงทะเบียนข้อมูล TCAS62 กับทาง mytcas.com ก่อนที่จะใช้งาน TCAS62

- สำหรับการเข้าใช้งานระบบให้ใช้ Username & Password เดียวกับระบบ mytcas.com

© 2018 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น