รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (2/2) ปีการศึกษา 2562


ค้นหาผู้ผ่านการคัดเลือก

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการค้นหา

ดูข้อมูลประกาศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admissions.kku.ac.th

ข้อมูลการสอบสัมภาษณ์