Please wait...

สมัครสมาชิกสำหรับ นักเรียนตรวจสอบรหัสประชาชน

- สำหรับนักเรียนที่สมัครใหม่ ให้ใช้ ชื่อผู้ใช้งานเป็น "รหัสประชาชน" และรหัสผ่านเป็น "รหัสที่ตั้งเอง"

- สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทางโรงเรียนส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานเป็น "รหัสนักเรียน" และรหัสผ่านเป็น "รหัสประชาชน"

โปรดระบุข้อมูลที่เป็นความจริง
ไปหน้าเข้าสู่ระบบ