ปฏิทินการสมัคร รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2563

วันที่ กิจกรรม
จันทร์ที่ 2 – จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบข้อมูล จำนวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร)
อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาใมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio)ผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในรอบที่ 1 (แบบ Portfolio)ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
จันทร์ที่ 13 – อังคารที่ 14 มกราคม 2563ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสำรอง)
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
เสาร์ที่ 18 – อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th (สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
อังคารที่ 21 มกราคม 2563ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th
พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th
ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ที่คัดกรองแล้ว (ตัวจริง และสำรอง) ให้ ทปอ.
อังคารที่ 28 มกราคม 2563มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing houseกับ ทปอ. ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
พฤหัสบดีที่ 30 – ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.ทาง Website https://www.student.mytcas.com
เสาร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) ทาง Website https://www.student.mytcas.com
อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
จันทร์ที่ 10 – ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking