Category Archives: TCAS63

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์​ (อันดับสำรอง) รอบที่ 1 ​Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO,TCAS63

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/35XMJxZ

โดยให้ติดตามประกาศ เรียกผู้สอบได้อันดับสำรอง ทางเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th วันที่ 21 มกราคม 2563 ต่อไป


get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์​ (ตัวจริง) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 ​Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO,TCAS63

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2Rn4OAb

ขอให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ตัวจริง เข้าระบบเพื่อยันยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น ทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO,TCAS63

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์​ ทุกคณะ/ทุกโครงการ ให้นำแบบฟอร์มตรวจร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก่อนวันสัมภาษณ์​ และนำไปวันสัมภาษณ์ด้วย (Download ได้ที่นี่) สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ตรวจร่างกายที่ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

ดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/37TqNoY


get_template_part('post'); ?>
  • 0

get_template_part('post'); ?>
  • -

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio

Category:PORTFOLIO,TCAS63

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์​ ต้องนำแบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนให้เรียบร้อยก่อนวันสัมภาษณ์ และนำแบบฟอร์มไปในวันสัมภาษณ์ด้วย

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป” (ทุกคณะ)

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะ” (เฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี)

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์” (เฉพาะคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Download “แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกาย เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์” (เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>
  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:TCAS63

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3182/2562) เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/Athletequota_2563.pdf
Athletequota_2563

get_template_part('post'); ?>

เรื่องล่าสุด