Category Archives: TCAS63

  • -

โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคอีสาน เข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

Category:TCAS63

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 23/2562)
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มในการสมัคร
https://forms.gle/Yqi19TGigHuWoHQL7 สาขาเทคนิคการแพทย์

https://forms.gle/We6vmxEqTeLXKdqQA สาขาวิชากายภาพบำบัด

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน -11 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)​

https://drive.google.com/drive/folders/1fD2mpVs44YZxd2QgqIw0A0DBKHHf9AYO?fbclid=IwAR3RCRpkQnnWEJQ8NljMNsWgK0GRQrb_1G-rFbPD6e3KJJ6-k7D4lfWgKsU


get_template_part('post'); ?>
  • -

ค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16

Category:TCAS63

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้!!! วันแรก!!! สมัครฟรี!!!!!!!!!
เปิดรับสมัครน้องค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 16
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.

อย่าลืมทำข้อสอบและส่งแบบทดสอบหลังจากสมัคร!!

https://ednet.kku.ac.th/~edkkusanfun/

ลำดับการสมัครนั้น ไม่มีผลต่อการคัดเลือกน้องค่าย!!!

คัดน้องค่ายและรับเพียง 200 คนเท่านั้น !!!
(ค่าใช้จ่ายหลังติดค่าย 750 บาท!!)

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562 !!!


get_template_part('post'); ?>
  • -

get_template_part('post'); ?>