กำหนดการเปิดรับสมัคร รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

  • -

กำหนดการเปิดรับสมัคร รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

คณะสาขาที่เปิดรับ ในรอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ ดูรายละเอียดได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program