ตารางแสดงคณะ/สาขา เงื่อนไขและจำนวนรับ รอบที่ 3 Admission 1