ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ (รอบที่ 4.2 รับตรงอิสระ) ปี 2564