ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

  • -

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปี 2564

Category:DirectAdmission,TCAS64

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลที่เว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct

ข้อมูลรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)

ตรวจสอบทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/Direct