รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (รอบที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564

  • -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (รอบที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

รายละเอียดการสัมภาษณ์ ดูได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย มข. ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/checkform-kku64

(นำแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน)