ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

  • -

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์​ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/web/portinterview64.php

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของโครงการ/คณะ https://admissions.kku.ac.th/web/Interview/