รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

  • -

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีการศึกษา 2564

Category:QUOTA,TCAS64

ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ให้ตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (รวมทุกคณะ) ได้ที่เว็บไซต์

https://admissions.kku.ac.th/web/quotainterview64.php


สำหรับคณะแพทยศาสตร์​​ (สาขาแพทยศาสตร์ / โครงการ CPIRD และ INCLUSIVE)
ให้ตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่เว็บไซต์

ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์