ประกาศรายชื่อเรียกผู้ผ่านการสัมภาษณ์อันดับสำรอง รอบที่ 1 Portfolio เพื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.