ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัวจริง) รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง https://drive.google.com/…/13wIdMJ6k0oQTg9ODm3s5CIJxK…/view…

👉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง https://drive.google.com/…/16ajP2V2_Uaf4ZmhqbQGp2cfxi…/view…

👉 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน

👉 การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่​ ของรอบที่​ 5​ ส่งเอกสารในวันที่​ 29-30​ มิถุนายน​ 2563​ ทาง​ http://reg2.kku.ac.th/student-upload/

👉 สำหรับหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ให้รายงานตัวเป็นวันที่ 8-10 ก.ค 63 ทางเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th

👉 นิติศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น ให้อัพโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัย (Download แบบฟอร์มที่ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1025_3.pdf) นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้อัพโหลดทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563