ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 (Direct Admission) ปีการศึกษา 2563

Category:DirectAdmission,TCAS63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ที่ https://kku.world/kkudirectadmission

กำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ ดูได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/schedule-direct5-63-2/