การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

  • -

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

Category:แพทยศาสตร์

สามารถ download ประกาศฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/files/MDKKU_TCAS63.pdf

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ Email : meded@kku.ac.th , โทร: 043-363407 , 043-363429