ประกาศการรับนักเรียน โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการเด็กดีมีที่เรียน (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2996/2562 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUPort63_dekd.pdf
KKUPort63_dekd