ประกาศการรับนักเรียน โครงการ สอวน. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการ สอวน. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2985/2562 การรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUPort63_posn.pdf
KKUPort63_posn