ประกาศการรับนักเรียน โครงการ วมว. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศการรับนักเรียน โครงการ วมว. (รอบที่ 1 Portfolio) ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2984/2562) การรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

Download ไฟล์ฉบับ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUPort63_vmv.pdf
KKUPort63_vmv