งาน KKU Road Show 2021

  • -

งาน KKU Road Show 2021

Category:TCAS64

รายละเอียด ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://apply.kku.ac.th/roadshow/index.php

กำหนดการ KKU Road Show

เวลารายละเอียด
08.30 – 09:00 น.ครูแนะแนวและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code
09:00 – 09:10 น.พิธีเปิดโดยผู้อำนวยโรงเรียน
09:10 – 09:30 น.นโยบายการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564
10:30 – 11:30 น.แนะนำคณะสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้แทนจากคณะ
11:30 – 12:30 น.ซักถาม/ตอบปัญหา

วันและสถานที่จัดงาน KKU Road Show

วันที่โรงเรียน
วันจันทร์ที่ 19 ตค. 2563 เลยพิทยาคม
วันพุธที่ 20 ตค. 2563 หนองบัวพิทยาคาร
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 อุดรพิทยานุกูล
วันพฤหัสที่ 22 ตค. 2563 ปทุมเทพวิทยาคาร
วันอังคารที่ 20 ตค. 2563 ราชสีมาวิทยาลัย
วันพุธที่ 21 ตค. 2563 บุรีรัมย์พิทยาคม
วันพุธที่ 22 ตค. 2563 สารคามพิทยาคม
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2564 มุกดาหาร
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 สกลนครพัฒนศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 ปิยะมหาราชาลัย
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 บึงกาฬ
วันจันทร์ที่ 26 ตค. 2563 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
วันอังคารที่ 27 ตค. 2563 สตรีศึกษา
วันพุธที่ 28 ตค. 2563 ยโสธรพิทยาคม
วันพฤหัสที่ 29 ตค. 2563 อำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 3 พย. 2563 เบญจะมะมหาราช
วันพุธที่ 4 พย. 2563 ศรีสะเกษวิทยาลัย
วันพฤหัสที่ 5 พย. 2563 สุรวิทยาคาร
วันศุกร์ที่ 6 พย. 2563 สตรีชัยภูมิ