ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 สำหรับคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

  • 0

ข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 3 สำหรับคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

Category:ADMISSION1,ADMISSION2,TCAS64

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในส่วนของคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ในสาขาต่อไปนี้ ให้ทำการเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ที่แสดงด้านล่าง

  • สาขานิติศาสตร์
สำหรับสาขานิติศาสตร์
  • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สำหรับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย