ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์​ ทุกคณะ/ทุกโครงการ ให้นำแบบฟอร์มตรวจร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก่อนวันสัมภาษณ์​ และนำไปวันสัมภาษณ์ด้วย (Download ได้ที่นี่) สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ ตรวจร่างกายที่ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

ดูประกาศรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/37TqNoY