ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์​ (ตัวจริง) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 ​Portfolio ปีการศึกษา 2563

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์​ (ตัวจริง) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 ​Portfolio ปีการศึกษา 2563

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2Rn4OAb

ขอให้ผู้ผ่านสัมภาษณ์ตัวจริง เข้าระบบเพื่อยันยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์