ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

  • -

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 2563

Category:PORTFOLIO

ดูไฟล์ประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2RwmkCc

ขอให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง (ตามรายชื่อในประกาศ) ทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน ม.ขอนแก่น ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/ ในวันที่ 23 มกราคม 2563

ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ได้อันดับสำรอง (ตามรายชื่อในประกาศ) ทุกคน ต้องทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองตามกำหนด