ประกาศรับสมัครรอบ Portfolio (รอบที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564

  • -

ประกาศรับสมัครรอบ Portfolio (รอบที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564

Category:PORTFOLIO,TCAS64

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/regis_app

Update ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564