ประกาศรับสมัคร โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1.2) ปีการศึกษา 2564