รอบที่ 1 Portfolio 2564

เข้าระบบรับสมัคร รอบ Portfolio ที่ https://admissions.kku.ac.th/regis_app/