คณะสาขา จำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

– Download ฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/KKUQuota2_63.pdf