คณะสาขา จำนวนรับและรายวิชาสมรรถนะ ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

Download ฉบับไฟล์ PDF ได้ที่ ไฟล์คณะสาขา จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก (โควตา 2/2)

– ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/quota63-property/