ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Category:TCAS63

ดูประกาศรายชื่อทุกคณะ ที่ https://kku.world/uyyb1

ให้ทำรายการยืนยันสิทธิ์ 2 ครั้ง

👉 ครั้งที่ 1 ยืนยันสิทธิ์กับ มข ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 63 ทางเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th (ยังไม่ตัดสิทธิ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ)

👉 ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 63 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

📣 หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ให้ครบทั้ง 2 ครั้ง จะถือว่า “ไม่ประสงค์เข้าศึกษาในรอบนี้”