รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ ๒ (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2561


ค้นหาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยใช้เลขที่นั่งสอบ

หมายเหตุ การค้นหานี้จะแสดงผลเฉพาะนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการค้นหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

คณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยี เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้ใช้แบบฟอร์มตรวจร่างกายของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-2660, 0-43202817 หรือ 0-4300-97-00 ต่อ 42187,44759